Nyheter

 

”Roliga timmen” för vuxna

”Roliga timmen” för vuxna

Jag och ett 30-tal till ser fram emot varje måndagskväll i Sporthallen. Där samlas vi

för att spela volleyboll på motionsnivå och umgås med varandra.

Somliga har som jag inte spelat volleyboll tidigare medan andra har tidigare erfarenhet. En del känner varandra sedan tidigare och andra deltar för första gången utan att känna någon annan deltagare. Som mest är vi 10 olika nationaliteter på plats, några från våra grannländer, andra mer långväga. Gruppen varierar mycket och åldersspannet är stort; från tonåren till mina dryga 60 år.

 

Olika bakgrunder

Trotts dessa stora skillnader både när det gäller vårt volleybollkunnande och vår bakgrund har vi alltid fantastiskt roligt tillsammans. Vi sätter slumpmässigt ihop lag varje tillfälle så att vi spelar med nya lagkompisar varje vecka vilket skapar en härlig samhörighet i hela gruppen. Ibland spelar jag med de jag känner sedan tidigare, andra gånger med någon jag aldrig träffat förut. Min känsla är att detta har blivit en stund som många prioriterar och verkligen inte vill missa.

Eftersom vi har så roligt tillsammans så träffas vi även på sommarhalvåret och håller igång på ”Habo Beach Arena”. Då med mer spontanitet via förfrågan i vår gemensamma chattgrupp: ”Hallå! Någon som är sugen på beachvolley i kväll?”.

En del av oss deltagare har även blivit flitiga besökare på vårt elitlags hemmamatcher, så då träffas vi där också, vilket är väldigt trevligt.

 

Samhörighet och gemenskap

Vår motionsgrupp kallas ”Vuxenvolley” och är en väldigt bra och uppskattad, inte minst ur integrationssynpunkt. Hit är alla välkomna oavsett bakgrund och färdighet och det ger oss en möjlighet att skapa relationer med vuxna som söker samhörighet och gemenskap. Idrott är ett universellt språk och därför har vi i föreningslivet ett bra utgångsläge att inkludera människor från andra kulturer.

 

Jan-Anders,

Hängiven volleybollfantast på äldre dar

 

Projektplan för idrottsaktiviteter på fritids har beviljats av Habo kommun!

Under hösten inledde vi ett pilotprojekt där rastaktiviteter genomfördes på ett antal skolor i Habo. Tanken var att samla på oss erfarenheter för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart koncept för att förbättra relationen mellan skolor och idrottsföreningar. Efter att rastaktiviteterna utvärderats (utvärderingen släpptes nyligen och finns tillgänglig här) beslutades att idrottsaktiviteterna skulle bedrivas på fritids istället och att stöd behövdes för att möjliggöra detta projekt. Projektidén kommunicerades först ut till RF SISU Småland som kunde bistå med stöd till en projektledare som Habo Wolley ansvarar för att rekrytera. En projektplan formulerades sedan och skickades in till Habos kommunstyrelse där de stod som finansiärer av projektet. Nu har alltså projektplanen beviljats och projektet planeras att startas upp till höstterminen (beroende på ett antal faktorer, inte minst den rådande situationen) och fortlöpa i 3 år till en början. Detta skriver kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att teckna avtal med Habo Wolley samt de övriga deltagande föreningarna angående idrottsaktiviteter på fritids. […] Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan Habo kommun, idrottsföreningar och skolor i form av idrottsaktiviteter och att detta i sin tur ska leda till ökat idrottsdeltagande och förbättrad hälsa bland barn, effektivare rekrytering bland idrottsföreningar samt förbättrad fritidsverksamhet.

I korthet innebär projektet att idrottsföreningar som är intresserade av att delta får anmäla sitt intresse för att bedriva idrottsaktiviteter på samtliga skolor i Habo. Ett schema läggs sedan upp utefter hur många idrottsföreningar som deltar och representanter från samtliga idrottsföreningar gör skolbesök enligt rullande scheman under läsåret. Vi är extremt nöjda med att projektet har beviljats och ser fram emot uppstarten!

Utvärdering av Bogserlinans insatser

Nu är utvärderingen av Bogserlinans insatser hittills färdig. Med hjälp av intervjuer, statistik och reflektioner från Bogserlinans anställda har ett flertal av de insatser som gjorts sedan projektets början utvärderats. Med hjälp av tabeller och figurer har relevant information sammanställts för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta del av. I och med att projektet inte är slut än kommer utvärderingen att justeras så småningom när det finns ännu fler insatser att utvärdera.

Vi vill passa på att tacka alla som ställt upp på intervjuer för att göra denna utvärdering möjlig. Målet med utvärderingen var att få en helhetsbild över både vad som har fungerat men även hur verksamheten kan förbättras i framtiden – detta för att öka kunskapen om hur man ska bedriva integrationsinsatser inom idrottsföreningar så effektivt som möjligt. Trevlig läsning!

Utvärdering av Bogserlinan (Länk till PDF-fil)

Idrottsaktiviteter på fritids är igång!

Under höstterminen förra året startade Bogserlinan upp en satsning som innefattade rastaktiviteter på ett antal skolor i Habo (läs mer om satsningen här). Efter att ha utvärderat insatsen (vilket man kommer kunna läsa mer om inom kort) framkom det att det både är hållbarare och smidigare att istället bedriva idrottsaktiviteter på fritids om man ska kunna involvera fler idrottsföreningar i kommunen i satsningen. Vi har sedan dess försökt arbeta fram ett koncept som ska kunna fungera även efter projektets slut och nu är vi igång med ett pilotprojekt för att undersöka genomförbarheten för en sådan insats på samtliga skolor i Habo. Hittills har vi bedrivit idrottsaktiviteter på fritids vid två tillfällen och vi kommer fortsätta med detta under våren. Målet är därefter att vi kommer kunna inleda denna satsning med hjälp av ett antal externa aktörer till höstterminens start.

Vänskap – en bro in i föreningslivet

Stella och Lin är bästa vänner och spelar volleyboll i PF09-10

På ett skolbesök i början av hösten 2019 fick jag träffa många barn, varav en hel del som aldrig satt sin fot i föreningslivet innan. Bland dessa barn fanns Lin som berättar att hon inte har någon erfarenhet av föreningsidrott, men att det var väldigt roligt att få testa på att spela volleyboll när Habo Wolley besökte Hagens fritidsverksamhet under påsklovet. När hon sedan berättar att hennes bästa kompis Stella har spelat volleyboll i tre år hittar vi ett sätt att sänka tröskeln för att få in henne i föreningen.

 

Ett halvår senare möter jag upp Lin och Stella efter deras träning i Alléhallen. De är glada och berättar vad de har gjort under kvällens träning. Stella har spelat volleyboll i tre år och Lin i ett halvår. Det jag vet är att de är bästa vänner, i övrigt finns det mycket jag vill veta om dem.

Lin berättar att hennes familj kom till Sverige för drygt två år sedan från Syrien. När hon började på Hagenskolan dröjde det inte särskilt länge innan hon och Stella blev kompisar. ”Jag var rätt bra på att förklara saker för Lin som inte kunde så bra svenska…”, förklarar Stella. Lin fyller i: ”… och sedan dess är vi bästisar”. De trivs bra med varandra och träffas varje dag eftersom de går i samma klass på Hagenskolan.

Kort efter att jag träffade Lin i höstas följde hon med Stella till sin första volleybollträning. Att komma in i en träningsgrupp är inte alltid lätt och jag frågar hur det gick för Lin. ”Alltså, jag är inte blyg, men det var ändå skönt att få gå till första träningen tillsammans med Stella”, berättar Lin. Stella förklarar för mig att hennes uppgifter som ”fadder” har varit att hjälpa, förklara och vara en bra kompis för Lin. ”Och nu efter ett halvår har Lin fått lära känna fler kompisar som tar hand om henne på träningen”. Att det är viktigt med kompisar och hur man blir omhändertagen på träningen är de båda två överens om. ”Det viktigaste är att man har någon kompis där. Och om man inte har det får man hjälpa till att ta hand om varandra”, säger Lin. ”Och sen har vi många ledare och även unga ledare på träningen som är bra på att ta hand om nya som kommer”, tillägger Stella.

Stella är själv med som ung ledare på fredagar för PF13-14 och det lyser i hela ansiktet när hon berättar: ”Barnen är så söta och snälla, och så får man vara med och bestämma också. Vi brukar till exempel få bestämma vilken uppvärmning vi ska köra vilket är jättekul.”

Hon har deltagit på flera turneringar och berättar att det är det roligaste med att spela volleyboll. ”Det är så roligt att man inte spelar med samma personer på varje turnering utan att man får spela med många olika”. Lin däremot har svårt att välja vad som är bäst. Hon tycker nämligen hittills att allt är roligt med volleyboll. ”Jag har inte spelat någon turnering än, jag vill träna lite mer först. Men kanske om jag får spela med Stella”, säger hon och ler.

 

Under vårt samtal har de lite äldre tjejerna kommit igång med sin träning och vi är alla tre överens om en sak – fler borde ta med sina kompisar till volleybollträningen.

 

Elias Andréasson

Utvärderingarna är i full gång!

Till årsskiftet inledde vi ett utvärderingsarbete som innefattar analyser av projektets verksamhet i form av statistik och intervjuer. Individer som varit en del av vår verksamhet, både som engagerade inom olika områden och deltagare, har intervjuats för att skapa en bild av hur vår verksamhet har lyckats och hur den kan förbättras. Eftersom Bogserlinans roll varit och är att förändra hur idrottsföreningar bedrivs i grunden är det väldigt många områden som måste utvärderas – inte bara de insatser som Bogserlinan startat upp själva och bedrivit självständigt.

De områden vi utvärderar är rastaktiviteterna, fadderverksamheten, Sportcafét, träning för integration, Nattvolleyn, Vuxenvolleyn, Volleybompa, föreningsledda idrottslektioner samt samarbetet med både Smålandsidrotten och Mötesplats Habo.

I nuläget har vi kommit en bra bit på vägen och är i fas med tidsplanen där målet är att utvärderingen ska vara klar till månadsskiftet. Det kommer resultera i ett utförligt dokument som man kan ta del av om man är intresserad av hur våra insatser tagits emot och vilka effekter de haft. Utvärderingen kommer i sin tur vara ett underlag när vi skapar vår manual för hur man effektivast bör bedriva integrationsarbete inom idrottsföreningar.

Halvtidsrapport

Över hälften av projekttiden har nu löpt ut. Väldigt mycket har hänt under denna period och minst lika mycket kommer att uträttas under den resterande projekttiden. Men först stannar vi upp för att sammanfatta vad vi har gjort hittills, vad vi gör i nuläget och vad som ska göras framöver.

Vad har vi gjort hittills?

Ja, listan kan göras lång. Bogserlinan har synts och hörts en hel del i kommunen och är i nuläget ett välkänt projekt med ett stort lokalt kontaktnät. Vi har arbetat både med utbildning i form av ledarutbildningar och domarutbildningar samt svenskundervisning med Mötesplats Habo. Vi har även haft goda utbyten med skolor då otaliga besök gjorts för att locka in individer till föreningslivet. Dessutom har vi hjälpt till att anordna samt funktionerat på de väldigt uppskattade nattvolleyturneringarna som skolklasser runtom i kommunen bjuds in till årligen. Ovanpå det har vi lanserat HW-fonden som verkar för att underlätta finansiering av individers idrottande vilket är väldigt viktigt för allas rätt att kunna delta. Sportcafét är ett annat koncept som vi lanserade tidigt i projektet. För de ovetande är Sportcafét öppet innan varje elitseriematch. Där kan man ta en fika och konversera med andra supportrar medan man laddar för dagens drabbning. Våra insatser har lett till flera positiva utfall där många individer från målgruppen hittat ut till idrottsföreningar i kommunen. I vår klubb har vi sedan en tid tillbaka haft en träningsgrupp för ensamkommande, ledd av Humojen och Abudy, som även deltar som lag i VSS. Vi har även fått hjälp av dessa personer för att få vår stream att fungera under våra elitseriematcher. Slutligen har Besmellah hjälpt till som tränare på beachskolan vilket varit väldigt uppskattat.

Vad gör vi i nuläget?

En del av det arbete som sker nu är fortsättningar på tidigare satsningar och en del är nya åtaganden. Vi håller fortfarande i ledar- och domarutbildningar (en domarutbildning hålls för övrigt mellan 2–3 november), HW-fonden och Sportcafét är fortfarande igång och vi har bibehållit det goda samarbetet med skolorna i kommunen. En stor förändring är att vi i nuläget lägger mycket tid på de rastaktiviteter som dragits igång härom veckorna vilket kräver energi både för planering och implementering. Hittills har volleyboll och tennis hunnit representeras ute i skolorna vilket redan gett resultat i form av ett tiotal nya spelare i olika åldrar. Vi är väldigt nöjda över att det redan lett till ett uppskjut för våra rekryteringsinsatser som förhoppningsvis kommer vara till stor nytta för de individer vi snappar upp men även för Habos idrottsföreningar.

Vad ska göras framöver?

Målet med projektet, förutom det vi lyckas uträtta under själva projekttiden, är att det ska generera vissa utfall med långsiktiga effekter. Vårt mål är att skapa en struktur för hur optimalt uppsökande, mottagande och engagerande av särskilt utsatta individer ska bedrivas inom föreningar. Vi vill skapa en ”manual” för hur integrationsarbete ska ske som är enkel och tydlig. Det behöver inte vara krångligt om man väljer rätt sorts åtgärder och ökar sin medvetenhet. Förhoppningen är att våra insatser ska leda till en positiv utveckling som sträcker sig betydligt längre än den egna föreningens gränser!

Rastaktiviteterna är igång!

Sedan en tid tillbaka har vi nu hållit i rastaktiviteter på Hagen- och Bränningeskolan. Till en början ville vi lära känna alla elever och lärare samtidigt som vi bekantade oss med skolmiljön. Därefter drog vi igång med aktiviteterna. Det återstår att se hur länge vädret tillåter oss att vara utomhus men vi fortsätter så länge som möjligt!

Bogserlinan startar upp skolsatsning för ökat idrottsdeltagande

Till det nya läsåret kommer Bogserlinan att dra igång en satsning i samverkan med skolor i årskurs F-6 runtom i Habo. Satsningen kommer att gå ut på att rekrytera nyanlända eller utsatta individer genom rastaktiviteter och besök på idrottslektioner. I samarbete med rektorer, idrottslärare och fritidspedagoger hoppas vi kunna komma åt nya individer i vår målgrupp som kan gynnas av att ta steget in i föreningslivet. Vi kommer att bjuda in flera olika idrottsföreningar till dessa tillfällen för att ge eleverna möjligheten att testa på många olika idrotter och ha ett antal alternativ att välja på. Vår förhoppning är att detta kommer leda till att chanserna ökar för att det är någon idrott som passar och som man därför väljer att fortsätta med. Förutom planering och uppföljning av satsningen är Bogserlinans roll även att ansvara för att länken mellan föreningar och skolor fungerar samt att vara med under dagarna då aktiviteterna sker för att knyta kontakter och få med eleverna i aktiviteterna.

Till en början kommer vi att implementera satsningen på Hagenskolan och Bränningeskolan i Habo. Vi siktar på att komma ut till skolorna inom en snar framtid och träffa alla elever!

HW-fonden lanseras

HW-fonden

I samband med Habo Wolleys kick off den 1 september lanserades HW-fonden, som ger klubbens medlemmar en möjlighet att ansöka om ekonomiska bidrag som rör träningsavgifter, turneringsavgifter samt utrustning. För oss är det viktigt att alla ska ha möjlighet att delta i och känna gemenskapen i vår verksamhet, oavsett ekonomiska förutsättningar. Vår förhoppning med fonden är att fler ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet.

 

Läs mer om HW-fonden här.

 

 

 

För att starta HW-fonden har vi fått hjälp med ett startkapital från både ”Ullmaxfonden” och ”Lions Club Habo”.

         

Vid frågor, vänligen kontakta Elias Andréasson, elias.andreasson@bogserlinan.se