Tillgänglighet

De flesta kommuner har ett eller flera socioekonomiskt utsatta områden där risken för utanförskap är förhöjd. Beroende på vilket område familjer bor i finns föreningsverksamhet mer eller mindre tillgänglig. Föreningar riskerar därför att omedvetet gynna eller missgynna särskilda geografiska delar av samhället beroende på var de bedriver sin verksamhet. Boende i socioekonomiskt utsatta områden har ofta en högre tröskel för att ta sig till föreningsbaserad verksamhet och eftersom områdena i många fall ligger i utkanten av tätorten blir förutsättningarna för att delta sämre än för de som bor mer centralt. Därför kan ni som förening behöva sprida ut er verksamhet på olika områden i kommunen för att förbättra människors möjlighet att delta på samma villkor.

Vilka som deltar i era aktiviteter speglar hur tillgänglig er verksamhet är för olika grupper i samhället och kan ge er en indikation på vilka samhällsgrupper ni gynnar. Nedan finner ni ett diskussionsunderlag ni kan använda er av för att få en indikation på hur tillgänglig er verksamhet är i nuläget och vad ni kan behöva utveckla framöver.

 

Att diskutera:

  • För vilka samhällsgrupper är er verksamhet tillgänglig?
  • För vilka samhällsgrupper är er verksamhet mindre tillgänglig?
  • I vilka geografiska områden bedriver ni er verksamhet?
  • Finns det barn som har svårt att ta sig till er träningsverksamhet?
  • Har ni ett socioekonomiskt utsatt område i er kommun? Bedriver ni verksamhet i eller i närheten av det området? Ligger området i närheten av er verksamhet? Om inte – har ni möjlighet att flytta delar av er ordinarie verksamhet så att den blir mer tillgänglig för målgruppen? Finns någon idrottshall eller anläggning ni kan använda som ligger närmare?
  • Hur tar ni hand om medlemmar med sämre ekonomiska förutsättningar? (Läs mer om ekonomiskt stöd till medlemmar här)
  • Vad kan ni förändra för att alla ska få samma möjlighet att delta i er verksamhet?