Matcher

Att närvara när den lokala föreningen spelar matcher är en fritidssyssla många människor har ett intresse för. Det är inte svårt att locka till sig människor till matcher om de redan är medlemmar i föreningen, insatta i idrotten och har som vana att besöka idrottsevenemang. Det svåra är att nå de som inte nödvändigtvis stämmer in på någon av dessa kriterier. Hur når ni då ut till individer dessa individer? Nedan följer ett antal exempel:

  • Skolbesök: Att marknadsföra via skolor är det bästa tillvägagångssättet för att nå ut till så många barn och ungdomar som möjligt. Ett antal exempel på vad ni kan göra är att sätta upp affischer, dela ut flyers eller besöka klasser i deras klassrum. Varför inte kombinera marknadsföringen med ett tillfälle att få prova på er idrott? Läs mer om sådana insatser här
  • Värvningskampanjer: En annan lämplig metod för att nå ut till individer är att bedriva kampanjer inför matcher. Dessa kan förslagsvis innebära nedsatt pris eller fritt inträde vid medtagande av en extra person. Ni kan även utnyttja sociala medier och erbjuda samma förmån vid exempelvis delning av ett marknadsföringsinlägg inför matchen. Var kreativa!
  • Riktade besök: Vill ni nå ut till en särskild målgrupp? Eller bara komma i kontakt med individer som inte introducerats till er förening förr? Ni kan exempelvis besöka fritidsgårdar, religiösa samfund och mötesplatser för ensamkommande eller pensionärer.

Ett eventuellt problem med att nå ut till socioekonomiskt utsatta grupper eller individer från andra kulturer är att det ibland kan finnas en viss tröskel för att ta steget till föreningslivet och dess verksamhet. Nedan medföljer därför några tips för att effektivisera rekrytering av individer från dessa specifika målgrupper: 

  • Ta aktivt med individerna till matchen. Bestäm en tid då ni möts upp vid en särskild plats inför matchen och ta er dit tillsammans. Vi rekommenderar även att ni startar upp ett sportcafé där man kan mötas inför matchen för att knyta kontakter och skapa en god atmosfär.
  • Använd er av personal eller övriga ansvariga. Finns det någon som arbetar med målgruppen eller har ansvar för en mötesplats de befinner sig på? Be dem om hjälp!
  • Finns det någon som behöver hjälp med transport till matchen? Det är inte ovanligt att individer inte tar sig till särskilda evenemang då transporten dit är omständig. Kan ni anordna samåkning?