Bakgrund

Snabbguide Faddersystemet (pdf)

Under ett par år såg vi enstaka fall i vår verksamhet där redan etablerade medlemmar i Habo Wolley tog med sig en nyanländ till en träning eller för att titta på en elitseriematch tillsammans. Detta ledde till att många nya relationer skapades, och klubben förstod att detta var någonting vi kunde bygga vidare på och utveckla metoder för. Därefter startades Bogserlinan med huvudtanken att använda redan etablerade medlemmar som faddrar för att underlätta steget in i föreningslivet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt deras föräldrar. Vi är övertygade om att fadderverksamheten är en nyckel för att bygga en verksamhet som välkomnar nya individer, oavsett bakgrund, och får dem att stanna och trivas i den nya verksamheten.

Här hittar ni Introduktionsmaterial om faddersystemet till er styrelse.

 

Relationer är nyckeln

Det kan vara skrämmande att som ny komma till en redan etablerad grupp där alla redan känner varandra och dessutom har utövat sin idrott under en lång tid tillsammans. För att nya medlemmar ska trivas i er förening är det viktigt att:

 • De kommer till en välkomnande atmosfär
 • De känner samhörighet med de andra utövarna
 • Relationer skapas

Vi har flera gånger sett barn och ungdomar som inte i huvudsak kommer till vår verksamhet på grund av idrotten men trots detta deltar varje vecka. Detta visar hur viktiga relationer är och att nyckeln till att nya medlemmar ska stanna i er verksamhet ligger just här.

Fadderverksamheten är skapad för föreningar med målet att påskynda processen för nya medlemmar att känna sig hemma i er verksamhet och går ut på att de paras ihop med redan etablerade medlemmar. På så sätt får nya medlemmar från första stund en kontakt med andra individer som både kan hjälpa och stötta sina adepter vilket resulterar i en bättre integration. Som förening bör ni använda er av fadderskap oavsett vem den nya medlemmen är och var den kommer från. Det är extra viktigt när det handlar om barn och ungdomar med utländsk bakgrund då det ofta tillkommer svårigheter, exempelvis bristfälliga språkkunskaper. Att skapa en checklista som hjälper era ledare vid mottagandet av en ny medlem är ett bra sätt att vägleda era ledare och det läser ni mer om här.

 

Enkla uppgifter

Fadderskap kan upprättas mellan barn, vuxna eller familjer. Att vara fadder handlar om att vara snäll, hjälpsam och att ta hand om sin adept. De praktiska delar som kan ingå i en fadders uppgifter kan se olika ut beroende på adeptens behov men det innebär ofta något av följande:

 • Hämta sin adept för att ta sig till träning, match eller turnering tillsammans
 • Hjälpa sin adept under träning och stötta vid behov
 • Föra en dialog kring hur adepten uppfattar träningen
 • Höra av sig till sin adept utifall den inte dyker upp på träningen
 • Tillsammans besöka sportcafét, en elitmatch eller annan aktivitet
 • Tillsammans med sin adept engagera sig ideellt i föreningen (tränaruppdrag, funktionärsuppdrag osv)
 • Hjälpa till med frågor och problem som dyker upp
 • Hjälpa till att delge information och förklara hur föreningsverksamhet fungerar

 

Fadderskap i rekryterande och engagerande verksamhet

Att använda faddersystemet i samband med mottagandet av nya medlemmar är effektivt men vi uppmanar er att även använda det i andra delar av er verksamhet. Det är bara fantasin som sätter stopp för vad ni kan använda fadderverksamheten till.

I samband med er uppsökande verksamhet kan ni exempelvis ta med aktiva i de åldrar som insatsen riktar sig mot för att tidigt skapa fadderrelationer. Ett annat bra tillvägagångssätt är att be era medlemmar att ta med sig en kompis eller bekant till träningen. Här kan ni läsa en artikel om hur det kan se ut i praktiken.

Att engagera medlemmar ideellt är något många föreningar har svårt för och även här kan det vara till fördel att använda faddersystemet. Vår uppfattning är att det är lättare att få barn och ungdomar med utländsk bakgrund att engagera sig tillsammans med någon annan då det blir både roligare och mindre belastning. När de blir tryggare i sitt uppdrag kan de klara av samma uppgift själva. Därför bör ni till en början involvera dessa individer i enkla uppgifter tillsammans med en rutinerad medlem för att sedan öka engagemanget stegvis. Har ni exempelvis behov av två stycken kioskbiträden bör ni engagera två rutinerade medlemmar (faddrar) och en adept. Engagemang skapar mer engagemang och det är vad ideella föreningar lever på.

 

Snabbguide Faddersystemet (pdf)