Rastaktiviteter

Snabbguide rastaktiviteter (pdf)

 

Under lunch- och förmiddagsrasterna är eleverna benägna att vara fysiskt aktiva efter att ha varit stillasittande under en längre period – detta i större utsträckning ju yngre eleverna är. Detta blir ett perfekt tillfälle för föreningar att stimulera eleverna genom att bedriva sin idrott under rasten. Det är ofta enklast att bedriva aktiviteterna utomhus då skolgårdar brukar vara välanpassade för fysisk aktivitet. Med det sagt är det inte en omöjlighet att bedriva rastaktiviteter inomhus om det är den bästa lösningen. Samtidigt är det vanligtvis mest effektivt att bedriva rastaktiviteter under lunchrasten då den är längst. Om man endast har möjlighet att bedriva verksamheten under förmiddagsrasten är det dock såklart bättre än ingenting. Så här kan ni som förening gå tillväga för att starta upp rastaktiviteter:

  1. Ta kontakt med skolans rektor
    • Är skolan intresserad av detta? Vilka tider är förmiddags- och lunchrasterna belagda? Vilka ytor och redskap finns tillgängliga?
  2. (Valfritt): Besök skolan
    • För en dialog med rektor och fritidspedagoger/lärare. Planera tillsammans vilken yta som är lämpligast och boka in tid(er) utefter vad som passar bäst för båda parter. Det allra bästa är att skapa en kontinuitet genom att komma dit samma dag och tid, exempelvis varje måndag mellan 10:30-12:00.
  3. Bedriv rastaktiviteterna, helst flera tillfällen i rad på samma skola
    • Ha gärna med informationslappar om er verksamhet och de träningstider som gäller. Fördelen med att vara fler än en person är att mer energi kan läggas på den sociala aspekten och att inspirera individer till att ta steget till er förening.
  4. Utvärdera kontinuerligt tillsammans med rektor och övrig personal

Rastaktiviteter behöver inte vara särskilt tidskrävande – förutom själva aktiviteterna krävs endast tid till planering och att samla ihop eventuellt material som behövs. Effekten av en sådan insats är inte bara att elever och personal förmodligen kommer uppskatta insatsen, ni kan även förvänta er nya rekryter. Rastaktiviteter är även bra tillfällen att inspirera flickor och/eller individer med utländsk bakgrund till rörelse då de som grupp är föreningsaktiva i lägre utsträckning än den övriga populationen. 

Att göra ett gediget marknadsföringsarbete inför besöken för att göra rastaktiviteterna till ett stort “event” bland barnen är ett sätt att förbättra projektet. Ni kan även skapa korta informationslappar med kontaktuppgifter och träningstider som kan delas ut till elever och personal. Om ni besöker flera skolor kan det vara en fördel att besöka samma skola ett antal veckor i rad istället för att byta skola varje vecka. Då skapas en kontinuitet och ni lär känna eleverna på ett mer effektivt sätt.

När Bogserlinan via Habo Wolley bedrev detta projekt rekryterades ungefär femton individer till föreningen efter bara fyra skolbesök (två besök var på två skolor) och den lokala tennisföreningen fick sex nya medlemmar efter endast ett besök. Under vår utvärdering framkom att 25–30 % av eleverna deltog på de tre skolor där rastaktiviteter bedrevs. Detta innebär att ni kan förvänta er fler deltagande individer ju större skola ni besöker.

 

Snabbguide rastaktiviteter (pdf)