Projektets mål

Målet för projektet är att

  • Få föräldrar och barn med utrikes och/eller socioekonomisk svag bakgrund att engagera sig i föreningsdriven verksamhet
  • Få äldre barn och ungdomar med utrikes bakgrund som kommit in i klubben att på samma sätt som alla andra ta en ledarroll för yngre barn på ett naturligt sätt och därigenom bidra med engagemang i föreningen utöver sitt aktiva deltagande som spelare.
  • Ta fram en modell för hur man på bästa sätt når ut till målgruppen genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet.
  • Skapa en manual som gör det enkelt för andra klubbar att starta upp en liknande verksamhet

 

Målsättningen i vår verksamhet rörande projektet är att

  • Andelen utrikesfödda i vår verksamhet ska vara representativ för andelen utrikesfödda i kommunen
  • Det inte ska finnas några hinder att vara med i vår verksamhet även om man tillhör en socioekonomiskt utsatt grupp
  • Vi ska ha en mångfald när det gäller kön, religion, kultur, etnisk bakgrund etc bland våra ledare
  • Allt engagemang i föreningen ska bygga på frivillighet, vi vill att målgrupperna ska vilja engagera sig
  • Engagera nuvarande medlemmar i projektet. Verksamheten ska kunna bedrivas fortsatt utan projektmedel när konceptet väl är satt

 

Projektets huvudmål är att leda målgrupperna djupare in i föreningen än bara till dess verksamhet, därav namnet Bogserlinan eftersom vi vill bogsera dem hela vägen in i en förening. Vi vill att nyanlända och personer i utanförskap ska få möjlighet att i större utsträckning engagera sig och/eller delta i föreningsverksamhet. Vi tror att det är genom en meningsfull sysselsättning, utöver jobb eller skola, som man skapar en betydelsefull vardag. Med delaktighet i ett större sammanhang blir det på så vis enklare för människor i utanförskap att känna sig inkluderade i samhället.

Med en helhetssyn på vad integration innebär och hur vi genom arbetet i föreningen integrerar nya medborgare är vi övertygade om att vi kan bidra starkt till förbättrad integration, minskad segregation och större förståelse för föreningslivet. Genom meningsfull sysselsättning, delaktighet och sammanhang kan vi ta integrationen till nya höjder. Vi vet att föreningslivet är en av de mest relationsskapande företeelserna i det svenska samhället och har därför stor potential att inkludera människor i utanförskap.