Processen

Nedan bifogas en PDF-fil med en stegvis guide för hur en rekommenderad process ser ut när ni etablerar en fadderverksamhet inom er idrottsförening. Här behandlas delarna Planering/uppstartImplementering och Utvärdering/inför nästa säsong. Denna process är konstruerad för att vara användbar för idrottsföreningar generellt men kan självklart anpassas efter eget tycke.

 

Processen (PDF)