Externa utbildningar

Som förening kan ni erbjuda många interna utbildningar för att ge målgruppen den kompetens som behövs för diverse engagemangsområden. Samtidigt finns det många områden där ni inte har den expertkompetens som behövs för att anordna utbildningar. Då kan ni behöva ta hjälp utifrån för att anordna dessa.

 

Här ser ni några exempel på utbildningar som kan skapa engagemangsmöjligheter för målgruppen:
  • Tränarutbildningar
  • Ledarutbildningar
  • Domarutbildningar
  • Specifika funktionärsutbildningar

Det finns en stor vinning i att erbjuda era ledare att gå på föreläsningar som berör svåra frågor kring barnidrott. Det finns många föreläsningar som ert idrottsförbund anordnar och som kan ge era ledare en bättre förståelse kring inkludering, normer och jämställdhet. Dessa är i de flesta fall helt gratis och är en bra möjlighet för er att göra er verksamhet mer inkluderande. Hör av er till idrottskonsulenten i ert lokala idrottsförbund för att se vilka föreläsningar de har att erbjuda.

Ni kan söka efter ert idrottsförbund här.

 

Som förening har ni ett stort kontaktnät och det finns många aktörer i er närhet ni kan använda er av för att ta del av deras utbildningar och föreläsningar. Här nedan kommer tips på några aktörer ni kan ta hjälp av:

  • Ert specialidrottsförbund har hand om olika utbildningar som berör just er idrott. De kan hjälpa er att anordna domarutbildningar, tränarutbildningar eller funktionärsutbildningar samt arbete med kompetensutveckling inom er idrott.
  • Ert lokala idrottsförbund anordnar föreläsningar som rör allt kring generell idrott. Här kan ni med säkerhet hitta många bra föreläsningar om exempelvis inkluderings- och jämställdhetsfrågor.
  • Er kommun kan möjligtvis hjälpa er att bjuda in föreläsare som ger er rätt verktyg för att utveckla er verksamhet.
  • Kyrkor eller andra aktörer i ert närområde kan besöka er verksamhet för att prata med era medlemmar om jämställdhet och inkludering.