Självtest

Nedan finner ni en länk till ett test där ni genom självskattning får en nulägesbild över ert integrationsarbete, följt av förslag på insatser för att förbättra arbetet.

 

Hämta självtestet