Kommunikation

Det finns flera kanaler där ni kan nå ut till föräldrar för att engagera dem i er verksamhet, varav två självklara alternativ är mail och telefon. De som har erfarenhet inom föreningsidrott är medvetna om vilka problem kommunikation genom dessa kanaler kan innebära när det kommer till att engagera föräldrar i verksamheten. Med det sagt bör dessa kanaler fortfarande användas i kommunikationssyfte för att delge föräldrar relevant information. Vissa föräldrar besöker ofta träningar, skjutsar till matcher och ställer upp inom verksamheten utan särskild ansträngning från föreningens håll. I andra fall krävs ytterligare åtgärder för att engagera dem. Vår erfarenhet har varit att problemet förekommer oftare hos föräldrar med utländsk bakgrund. Det har även framkommit att mötet ansikte mot ansikte varit det absolut bästa för att engagera föräldrar i sin förening. Frågan blir då snarare hur ni får möjlighet att träffa föräldrar ansikte mot ansikte. I vår verksamhet har motionsidrott för vuxna (vi har kallat det Vuxenvolley) varit en nyckelkomponent för att uppnå detta. En annan effektiv metod som gett utslag i vår egen verksamhet har varit att bedriva idrottsverksamhet med unga barn där syftet varit att föräldrarna ska vara delaktiga. När barn är unga (ungefär upp till 10-årsåldern) är föräldrarna mer benägna att närvara själva, och benägenheten ökar ju yngre barnen är. I vår förening har vi anpassat regler och främst fokuserat på lek för att kunna bedriva verksamhet för barn under 7 år i form av antingen Volleybompa eller Kidsvolley. Läs mer om verksamhet för barn mellan 3-5 år här.