Riksidrottsförbundet

RF benämner sig som “idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt”. RF:s huvudsakliga prioriterer har formulerats i deras idéprogram “Strategi 2025” och handlar om att skapa en jämställd idrott med fokus på lustfylld och inkluderande idrott som engagerar. För att dessa uppgifter ska lösas på nationell nivå använder sig RF av sina 19 distrikt (kallade RF-SISU distrikt) som finns utspridda runt om i landet.

Samsyn är ett koncept som bedrivs under RF-SISU-distriktens regi i de allra flesta regioner. Samsyn innebär ett samarbete mellan omkringliggande idrottsföreningar där målet är att skapa ett nätverk för att göra det så enkelt som möjligt för individer att kombinera idrotter. Läs mer om hur Bogserlinan var en del av Samsyn Småland här

Det finns fler exempel på hur ni kan ta hjälp av ert RF-SISU-distrikt. Några alternativ är att anordna kostnadsfria ledarutbildningar, samverka med skolor genom deras rörelsesatsning i skolan, få hjälp att utveckla er styrelse eller ansöka om de finansiella stöd som finns tillgängliga (läs mer om dem här). Om ni är intresserade av att ta hjälp av och samarbeta med RF bör ni kontakta er lokala idrottskonsulent i ert RF-SISU distrikt (hitta ert distrikt här).