Översättning föreningsinformation

Det är viktigt att nya medlemmar får tillgång till er föreningsinformation på sitt modersmål. Familjer som är nya i Sverige har i de flesta fall inte särskilt bra koll på hur föreningslivet fungerar. Att översätta er förenings ”välkomstfolder” och annan information till de språk som är vanliga bland er kommuns invånare bör därför ha hög prioritet. Det är viktigt med ett bra första intryck och att föräldrarna får tillgång till rätt information på sitt modersmål skapar en första kontakt som ni sedan kan bygga vidare på.

För att underlätta översättningsarbetet av er välkomstfolder bör ni sammanställa konkret information om er verksamhet som inte ändras varje år. På detta sätt behöver ni inte översätta en ny folder varje år utan då kan den leva vidare under flera år.

 • Presentation av er förening
 • Beskrivning av er verksamhet
 • Var er träningsverksamhet finns
 • Vilken utrustning som krävs
 • Information om medlems- och träningsavgifter samt ekonomiska bidrag
 • Kontaktuppgifter och adress till er hemsida
 • Var och hur man registrerar sig som medlem
 • (Eventuellt): Olika spelformer och regler

Om det finns extra information som ni vill dela ut som tex säsongens träningstider kan ni komplettera med en flyer.

Här nedan kan ni se vad vi i Habo Wolley har valt för information till vår välkomstbroschyr som är översatt till olika språk.

Svenska Arabiska Dari

 

Hjälp med översättning

 • Har ni medlemmar från målgruppen som kan hjälpa er med översättning är det ett perfekt tillfälle att engagera dem ideellt.
 • Har ni en samarbetspartner som kan hjälpa er med detta? Undersök möjligheten med ansvariga/deltagare på ert lokala språkcafé eller modersmålslärare på kommunens skolor.
 • Har kommunen resurser eller kontakter ni kan ta hjälp av?
 • Ta hjälp av en översättningsbyrå. Då det ofta är ganska dyrt är det viktigt att endast inkludera relevant information som inte ändras varje år så att ni inte behöver använda deras tjänst upprepade gånger.
 • Vissa idrottsförbund kan ge bidrag till översättningsarbete. Ta kontakt med er idrottskonsulent och undersök om de kan hjälpa er med detta. Mer om finansiellt stöd hittar ni här.