Mottagande

Ett fulländat integrationsarbete stannar inte vid rekrytering. För att behålla nya medlemmar krävs det att de känner sig trygga och väl bemötta i er verksamhet – här är ledarens roll av stor betydelse. Det är viktigt att er verksamhet är tillgänglig för alla, inte bara utifrån hur ni bedriver er verksamhet genom träningar, matcher och turneringar, utan även genom att möjliggöra språkligt och ekonomiskt stöd.