Individuella möten

Snabbguide Individuella möten (pdf)

 

Att bedriva individuella möten handlar om att besöka skolor och träffa specifika barn för att de ska bli aktiva i föreningslivet. Vid dessa möten bör ni vara öppna för att alla inte kommer tycka om just er idrott och att ni i de fallen kan ni hänvisa barnen till berörd förening. Dessa samtal bör föras med barnens bästa i fokus och om föreningarna i er kommun kan samarbeta kring detta så är det väldigt positivt. Här kan ni läsa mer om samsynssamarbeten mellan lokala föreningar.

 

Personlig kontakt

Den personliga kontakten är av största vikt vid rekrytering från målgruppen. Att träffa individer som då får ett ansikte på er förening gör steget till er verksamhet enklare. Som idrottsförening kan det vara en utmaning att göra en kartläggning över vilka barn från målgruppen som är intresserade av att komma i kontakt med föreningsverksamhet och därför kan det vara svårt att veta vilka barn man bör boka individuella möten med. Med dessa skolbesök är grundtanken att lärare och/eller fritidspedagoger som känner eleverna väl ansvarar för kartläggningen genom att boka möten för de elever där de ser en vilja eller ett behov av att komma ut i föreningslivet. Detta är ett bra exempel på hur skolor och idrottsföreningar kan mötas och samarbeta för barnens bästa.

För att det ska vara möjligt att anordna individuella möten behöver ni prata med rektorerna på de skolor ni vill besöka för att få träffa deras elever. Tanken är att skolan tar hand om att lokalisera och samla barnen från målgruppen och ni som förening ansvarar för att skapa kontakten ut till föreningslivet.

När ni startar upp detta samarbete bokar ni in ett möte med skolans modersmålslärare och/eller fritidspedagog som har koll på vilka barn ni bör träffa. När behovet uppstår hos eleverna uppmanas skolans lärare att kontakta er för att boka in nya möten.

 

För att anordna individuella möten behöver ni:

  • En lärare eller ledare/aktiv i föreningen som talar elevernas modersmål och kan sköta kontakten med föräldrar om det behövs
  • Möjlighet att besöka skolan under skoltid
  • Lämna ut era kontaktuppgifter till lärare och fritidspedagoger så att de kan ta kontakt med er vid behov

 

De individuella mötena är korta och går ut på följande:

  1. Berätta om er verksamhet för barnet
  2. Lyssna till vad barnet tycker är roligt
  3. Hjälp till med kontaktuppgifter till berörd förening, ta fram träningstider och se till att lärare eller ledare/aktiv kan kommunicera detta till barnets föräldrar
  4. Är någon i barnets klass/skola aktiv i den berörda föreningen? Kan man ta hjälp av honom/henne för att underlätta steget in i verksamheten?
  5. Uppmärksamma ledarna i den berörda träningsgruppen så att de är beredda på att para ihop den nya medlemmen med en fadder.

 

Effektiv insats

Denna uppsökande verksamhet har varit den som visat bäst statistik för oss under projekttiden. Utav deltagarna i dessa möten har drygt 90% kommit i kontakt med föreningslivet vid minst ett tillfälle och drygt 65% deltagit regelbundet under en längre period.

Har ni inte möjlighet att besöka skolor under dagtid? Individuella möten går att anordna i alla forum där någon aktör samlar barn från målgruppen. Finns det ett lokalt språkcafé i er kommun så är det ett annat bra alternativ att anordna individuella möten i deras verksamhet.

 

Snabbguide Individuella möten (pdf)