Klassturnering

Att koppla era skolbesök till någon form av aktivitet ger besöken ytterligare syfte utöver att bara rekrytera till träningsgrupperna i föreningen, det blir reklam för aktiviteten och den i sin tur ger deltagarna möjlighet att uppleva hur idrotten är i sin fulla form. Ni kan läsa mer om hur vi arbetat med rekrytering i form av skolbesök här.

Att skapa en klassturnering där eleverna sätter ihop lag sina klasser är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra rekryteringen ur alla grupper i samhället. Det är dock viktigt att tänka på att detta är ett stort projekt som kräver att hela föreningen är involverad. Fokus bör vara på att alla som vill får vara med och det är inte någon obligatorisk skolaktivitet. Beroende på vilken idrott det gäller kan det finnas ett eller flera lag från samma klass. Här är det viktigt att få era befintliga medlemmar att förstå att syftet med turneringen är att få med nya spelare i grupperna och inte ett tillfälle där de ska skapa lag för att vinna. 

Att få till en klassturnering är en projekt där hela föreningen måste vara involverad, det är många pusselbitar som måste läggas och det är definitivt ett projekt ni får utveckla under flera år. Ni bör få bra effekt från första genomförandet men det kan ta ett par år att sätta konceptet och bygga upp ett rykte som lockar en större mängd lag. Skapar ni ett fungerande koncept som ni relativt enkelt kan använda år efter år, tillsammans med ett gott samarbete med skolan, har ni en mycket bra grund för en långsiktig rekrytering.

 

Varför ska ni anordna en klassturnering?

  • Ni når ut till en stor del barn från olika grupper och ger dem alla samma möjlighet att delta i turneringen
  • Rekrytering av nya medlemmar
  • En rolig aktivitet som leder till att barn och ungdomar får en positiv inställning till er idrott och förening

Hur ni går tillväga kommer skilja sig beroende på hur er kommun och utgångsläge ser ut. Nedan följer en beskrivning av hur vi i Habo Wolley har jobbat med vår klassturnering “Nattvolley” under flera år.

 

Habo Wolleys ”Nattvolley”

Nattvolley är en aktivitet som haft en enorm effekt på Habo Wolleys verksamhet. Den har varit central i att förändra attityden till volleyboll i kommunen och samarbetet med skolorna har fördjupats. De senaste 10 åren har Nattvolleyn vuxit sig större och större och nuförtiden lockar mellanstadiets turnering till sig mellan 50 och 60 lag. 

Nattvolley är i all enkelhet en turnering som riktar sig till alla ungdomar i kommunen. Klasserna sätter ihop lag med sina kompisar och spelar turnering en fredagkväll. Vi har genom åren haft olika åldersspann men de senaste åren har vi anordnat en nattvolley för mellanstadiet och en för högstadiet. Konceptet kan även justeras för att passa lågstadiet genom att tidigarelägga turneringen och eventuellt ändra formen för anmälan. Beroende på hur situationen ser ut kan ni välja att rikta er till hela kommunen eller endast enstaka skolor. Vi har, för både mellanstadiet och högstadiet, valt att köra Volleybollens Level 4 och Level 5. 

Läs mer om volleybollens levelsystem här.

 

Nattvolley är en aktivitet många elever ser fram emot och det är väldigt många som inte tränar volleyboll som deltar. Utav dessa är det ofta många som efter ”Nattvolleyn” väljer att börja träna volleyboll efter denna kvällen. Aktiviteten är kostnadsfri och alla får vara med och delta.

Föreningens egna spelare är de bästa ambassadörerna och det gäller att få de nuvarande spelarna att förstå att detta inte görs för att de ska visa hur bra de är, utan för att de ska ge så många som möjligt chans att testa på idrotten. Befintliga spelare agerar faddrar i de lag de är del av med uppdraget att hjälpa och “bogsera” in nya medlemmar i verksamheten.

 

Här hittar ni vårt tillvägagångssätt för att anordna en klassturnering!