Föreningsregister

För att sänka tröskeln för individer att söka sig till idrottsföreningar är det viktigt att tillgängligheten är god. Ett sätt att göra det enklare för individer att både identifiera vilka föreningar som finns i närområdet och kunna komma i kontakt med dem är genom etablerandet av ett föreningsregister. Nedan följer ett antal tips på hur man kan tänka vid utformandet av ett föreningsregister. Finns redan någonting liknande tillgängligt? Om så är fallet kan punkterna nedan användas för att utveckla registret ytterligare:

 

Vad kan ingå i föreningsregistret? 
  • Information om de lokala föreningarna med en kort beskrivning av deras verksamhet
  • Var idrottsföreningarna är belägna (var de tränar/spelar match, klubbhus m.m.)
  • Kontaktuppgifter till åtminstone en representant för varje förening, gärna en representant för varje träningsgrupp
  • En länk till idrottsföreningarnas hemsidor
Var kan föreningsregistret finnas tillgängligt? 
  • Kommunens hemsida
  • Det lokala idrottsförbundets hemsida
  • Idrottsföreningarnas hemsidor
  • Skolor (exempelvis i kafeterian, på fritids, i lärarrummet, på en anslagstavla m.m.)
  • Fritidsgårdar
  • Idrottshallar


Om det av någon anledning (såsom brist på tid och resurser) inte är aktuellt med ett föreningsregister kan ni istället skapa en kontaktlista med ledare i era träningsgrupper som kan läggas upp på er hemsida och distribueras till exempelvis skolor, fritidsverksamheter och fritidsgårdar.