Skolidrott – lektioner och ”elevens val”

Snabbguide Skolidrott – lektioner och elevens val (pdf)

 

Skolan är den gemensamma mötesplatsen för alla barn och ungdomar vilket gör den till den mest naturliga platsen att rekrytera till er förening. Genom samarbete med skolan når ni alla elever i samhället, även de som annars inte haft vetskap eller mod att ta sig till föreningslivet för att testa något nytt. 

Idrottslärare är vanligtvis välvilligt inställda till besök utifrån och det finns olika former för besöken som passar föreningar olika bra. Ni kan besöka separata klasser och då verkligen nå alla elever och göra reklam för er idrott på en bred front. Det finns även ofta möjlighet att genomföra aktiviteter under elevens val, en hel- eller halvdag där eleverna har fått välja vilken aktivitet de vill utöva.

 

Idrottslektioner

Detta är det mest uppenbara sättet att komma ut och träffa elever och informera om er idrott. För att göra omfattande besök i skolidrotten krävs det att man avsätter flera dagar till besök för att hinna med alla klasser, hur många beror givetvis på skolans storlek. Svårigheten med att göra besök under lektionstid är tillgången till ledare då vuxna ofta arbetar dagtid och har svårt att få tid till besök under skoltid. Detta är ett mycket effektivt sätt att rekrytera och ju fler klasser ni lyckas komma ut till desto bättre. Kopplar man dessa besök till en klassturnering så att eleverna har något att se fram emot och anmäla sig till ökar intresset ytterligare.

Har ni god kontakt med idrottslärarna kan ni få dem att planera er idrott som ett arbetsområde där de lägger ytterligare lektioner med utgångspunkt i ert besök. 

Vid besök bör ni försöka få till så mycket spel som möjligt. I vissa idrotter är det enklare än andra. Olika idrotter kommer ha olika förutsättningar när det kommer till både förkunskaper och svårighetsgrad för nybörjare. Eftersom målet alltid kommer vara att utöva själva idrotten behöver man ibland lägga tid på att träna teknik, regler eller annat som är relevant för att det ska bli roligt när man väl sätter igång.

 

Ett enkelt upplägg att följa när ni besöker en idrottslektion:
 1. Samling och presentation
 2. Teknik 
 3. Regler
 4. Spela/utför idrotten
Vad krävs?
 • Tillgängliga ledare
 • Kontakt med idrottslärare
 • Boka tid, gärna flera klasser efter varandra så slipper ni boka upp flera dagar
 • Information om verksamheten att dela ut till eleverna
 • Strategiskt datum – gärna i början eller mitten av säsongen för att lättare rekrytera till era träningsgrupper

 

Elevens val

Elevens val är ett annat tillfälle att träffa elever. Eftersom det är begränsat till en hel- eller halvdag är det en mer framkomlig väg för många föreningar som kanske inte har möjlighet att ha representanter ute flera dagar. Det innebär givetvis en begränsning i hur många elever man träffar men eftersom de har fått välja aktivitet är det ofta elever som har ett extra intresse för idrotten som deltar och de är därmed lättare att rekrytera till er förening. Att besöka elevens val ger god effekt sett till tiden som krävs.

Här har ni tid att verkligen lära eleverna specifik teknik och hur man spelar. Det är svårt att göra ett exakt upplägg för det beror mycket på nivå, tid och utrymme. Att inleda med en stor del teknik hjälper spelet att flyta på bättre. Börja gärna med mindre och enklare varianter av er idrott och jobba er mot fullt spel. När vi är ute och instruerar volleyboll börjar vi med teknik för att sedan stegvis öka speldelen från småspel 2 mot 2 innan vi jobbar oss upp till 4 mot 4. Om något inte fungerar – bryt och öva det lite extra innan ni fortsätter. Byt gärna motståndare och lag för omväxling.

 

Vad krävs?
 • Tillgängliga ledare
 • Kontakt med skola/idrottslärare i god tid. Datum bestäms ofta flera månader i förväg
 • Info till eleverna

 

Varför bör ni utföra skolbesök?
 • Skolbesök i olika former är det enklaste och bästa sättet att nå ut till alla barn och ungdomar i samhället
 • Att inleda ett samarbete med skolor är bra och nyttigt för er förening

Att anordna någon form av skolbesök är helt avgörande för att växa som förening på barn- och ungdomssidan. Även små insatser ger god effekt. Var dock noggranna med att de träningsgrupper som ska ta emot nya medlemmar är informerade och har möjlighet att ta emot dem på ett bra sätt.

 

Exempel hos Habo Wolley

I volleybollen har vi mycket teknik som måste fungera för att spelet ska bli roligt. För att underlätta utförandet och spelglädjen använder vi oss av förenklade varianter av volleyboll som anpassas för barnens nivå, systemet går från Level 1 till Level 7. Liknande förenklingar finns även i andra idrotter, exempelvis basketens “Easy Basket”.  Vi inleder alltid med att spela Level 4 i mellanstadiet och högstadiet men närmar oss Level 5 om gruppen klarar det. Vi tar hjälp av befintliga volleybollspelare i klasserna när det finns några. På lågstadiet fungerar det ofta att köra Level 1 i Åk 1, Level 2 i ÅK 2 och Level 3 i ÅK 3 med förbehåll för att man måste göra vissa justeringar. Här läser ni om regler för respektive Level.

 

Här hittar ni en lektionsplanering för en volleyboll-lektion 50 min.

 

Snabbguide Skolidrott – lektioner och elevens val (pdf)