Öppen träning – ”afterschool-aktivitet”

Snabbguide Öppen träning – ”afterschol”-aktivitet (pdf)

 

Att bedriva öppen träning efter skolan är ett sätt att bedriva verksamhet som inte konkurrerar med andra idrotter. Här ges dessutom en god möjlighet för ungdomar att vara med som ledare. Vill ni läsa mer om hur vi jobbar med vårt koncept ”Unga Ledare” kan ni klicka här.

Öppen träning är ett koncept vi arbetat med under väldigt lång tid under namnet “Skolvolley”. Det är ett samarbete med kommunen där de står för hallhyra och föreningen ansvarar för aktiviteten. En viktig del av konceptet är att erbjuda verksamhet tidigare på dagen än traditionell kvällsträning vilket gör det möjligt för barnen att kombinera flera idrotter. Dessutom är det kostnadsfritt, det vill säga utan krav på medlemskap.

Aktiviteten finns till för dem som vill prova på er idrott för första gången men används också med fördel av befintliga medlemmar. För nya blir det ett bra steg in i verksamheten – alla är välkomna, oavsett om de deltar i övrig verksamhet eller inte. Variationen av nivå och ålder bidrar till en träningsgrupp där det är enkelt att dela in efter nivå samtidigt som åldersgränserna suddas ut. För att göra dessa aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt kan ni med fördel förlägga träningarna vid olika skolor. 

 

Exempel på Skolvolley i Habo Wolley:

Måndag 15.30 – 17.00: årskurs 3-6, Alléhallen

Fredag 15.30 – 17.00: årskurs 3-9, Habo Sporthall

 

Ledare för öppen träningsgrupp i samband med skolan

Innan ni startar upp en öppen träningsgrupp bör ni ha klart med dem som ska ansvara för gruppen. Det är svårt att ta hjälp av föräldrar eftersom starttiden innebär att många fortfarande arbetar. 

Ledaralternativ:
 • Vuxna med arbetstider som fungerar
 • Gymnasieungdomar (eventuellt de äldre högstadieungdomarna om det är en grupp med lite yngre barn och personen anses lämplig)
 • Studenter vid universitet/högskola
 • Elitspelare

Lyckas ni engagera en vuxen som huvudansvarig kan ni enklare ta hjälp av ungdomar för att leda de yngre grupperna. 

Det går att söka bidrag för denna typ av aktiviteter, pengar som kan användas för att ge ledare en kostnadsfri overall (eller annat material) och därmed göra det enklare att motivera ledare. Vill ni veta mer om att söka medel? Läs här eller rådfråga er konsulent i ert RF-SISU distrikt.

 

Öppen träning i kombination med fritids

Om ni kan skapa ett samarbete med fritids på skolan kan ni erbjuda fritidsbarnen att gå till en öppen träning som en del av deras fritidstid. Det går att erbjuda “prova på”-aktiviteter under fritidsverksamheten, exempelvis att ni delar på sporthallen och därigenom erbjuda flera alternativ för barnen. 

 

För att starta upp öppen träning krävs följande:

 • Kontakt med kommun eller rektor vid skola för att få tillgång till halltid
 • Tillgängliga ledare
 • Eventuellt samarbete med skolans verksamhet samt fritidsverksamheten

 

Varför bör ni bedriva en öppen träning i samband med skolan?

 • Kostnadsfri “prova på”-aktivitet för alla som vill testa er idrott
 • Extra träningstillfällen för befintliga medlemmar
 • Användandet av breda åldersgrupper suddar ut åldersgränser och bidrar till klubbsamhörighet istället för endast grupp- och lagsamhörighet
 • Konkurrerar oftast inte med andra idrotter eftersom det är förlagt tidigare på dagen

Snabbguide Öppen träning – ”afterschol”-aktivitet (pdf)