Ledarutbildningar

Formen för ledarutbildningar kan se olika ut beroende på vilken idrott det gäller. Vissa idrottsförbund har tydliga regler kring vad som krävs för att få vara med som tränare och ledare vilket ser olika ut i olika idrotter. Som komplement till förbundens ledarutbildningar bör er förening ha ett par kortare interna utbildningar till förfogande. Att ha kortare utbildningar för att introducera olika moment är värdefullt för de ledare och föräldrar som känner att det är för krävande att gå en officiell förbundsutbildning. Genom att använda er av faddersystemet vid ledarutbildningar når ni enklare målgruppen.

 

Utbildning för ”Unga ledare”

Att ha ett eller flera tillfällen för de unga ledarna att utbilda sig är essentiellt. Någonting som fungerar bra för de yngre är workshops där de ställs inför olika situationer som de måste resonera kring. Denna sorts utbildningar upplevs som roligare än att sitta och lyssna och skriva. Ni bör ha ett utbildningstillfälle inför säsongen och sedan en uppföljning under säsongen. Unga ledare i alla åldrar kan medverka på dessa utbildningar. Läs mer om ”Unga Ledare” här.

 

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning är ett viktigt första steg mot att få med föräldrar som ledare i era träningsgrupper. Använd gärna en kombination av att praktiskt utöva idrotten och att delge kort information om er förening. Läs mer om föräldrautbildningen här.

 

Ledarutbildning – Tränare

Om en förälder för första gången ska engagera sig som ledare men inte har möjlighet eller vilja att delta på en förbundsutbildning kan ni ha olika former av ledarutbildning specifikt riktat mot dem. Behovet styrs utifrån hur föreningen ser ut men ett tips är att ha en utbildning riktad mot tränare för yngre respektive äldre barn. Om ni har en seniorverksamhet kan ni givetvis anordna en utbildning riktad mot detta också.

Utbildning av ledare är en grundsten i all typ av föreningsverksamhet. Er förening bör arbeta för att ta fram en struktur för ledarutbildningar. Här är en enkel struktur att utgå från:

 1. Undersök behovet av ledarutbildningar i er förening
  • Vilka grupper behöver ledare?
 2. Bestäm datum och instruktör för varje tillfälle
  • Det kan underlätta att boka två datum för att fler ska ha möjlighet att delta vid ett tillfälle
 3. Marknadsför tillfällena
  • Använd er av mail och skicka hem informationslappar med barnen
 4. Se till att deltagarna får utbildningen på sitt modersmål
  • Översätt information eller använd er av en tolk för att underlätta för de medlemmar som behöver hjälp med språket. Kanske har ni någon i klubben som kan översätta materialet?
 5. Genomför utbildningen
 6. Utvärdera i slutet av säsongen 

 

För att fördjupa er om ledarutbildningar och dess genomförande, läs mer här.