Faddersystemet

Bogserlinans arbete grundas i ett faddersystem där redan etablerade medlemmar agerar “faddrar” för nya medlemmar. Detta är ett effektivt sätt att ta emot individer, oavsett bakgrund, och integrera dem i gruppen. I denna flik finns en bakgrund till konceptet samt konkreta instruktioner för hur ni etablerar ett faddersystem i er verksamhet.

Bakgrund

Olika strategier

Processen