Individanpassad träning

Att arbeta på individnivå och anpassa träningen för varje enskild spelare, för att varje person ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt, är nog enligt de flesta det bästa arbetssättet inom idrottsverksamheter. Detta är naturligtvis svårt att helt och hållet uppnå men det finns strategier att använda för att komma så nära som möjligt. Att individanpassa träningen innebär inte bara att anpassa specifik träning för idrottslig utveckling utan också en social anpassning på individnivå. Genom att ta emot nya spelare med olika förmågor och förutsättningar skapar ni en bred träningsmiljö vilket förenklar arbetet att inkludera dem i ett socialt sammanhang. Att inkludera nya medlemmar i er gemenskap är a och o, särskilt när det handlar om barn och ungdomar från målgruppen där steget till föreningslivet ofta är större.

De flesta föreningar har åldersbundna träningsgrupper eftersom det är det naturliga. Barn och ungdomar i samma ålder känner varandra och sannolikheten att de är ungefär lika långt fram i utvecklingen är större. Med det sagt kan det skilja mycket mellan hur långt i utvecklingen barnen har kommit, där vissa behöver en större utmaning medan andra behöver mer hjälp. Hur länge de utövat sin idrott är också en stor faktor.

Hur utmanar man de bättre spelarna i en grupp samtidigt som man erbjuder stöd till de som ligger efter utan att behöva dela gruppen? Det finns olika sätt att hantera detta. Här nedan följer några strategier ni kan använda er av.

 

Stora och breda träningsgrupper 

Med stora och breda grupper menas grupper med stor variation i ålder och färdighet. Med sådana träningsgrupper blir det enklare att hitta fler barn på samma nivå inom gruppen, vilket gör det enklare att ge varje individ rätt utmaning. I Habo Wolley har vi arbetat med dubbla årskullar, ibland även tre årskullar i samma grupp. Då blir det enklare att individanpassa träningen då de äldre som inte kommit så långt i utvecklingen kan spela med de yngre, medan yngre som kommit långt kan spela med de äldre.

 

Olika roller

Att vara duktig på en idrott innebär inte alltid att man är skicklig på alla delar av spelet. Man kan exempelvis vara begåvad med bollen men ha svårt att leda ett lag, eller vara snabb men ha svårt att prestera när det gäller. En bred grupp ger möjlighet för spelare att inta olika roller på träning och match. Att ibland vara dragloket som leder laget framåt genom att hjälpa till och täcka upp för de andra i laget samtidigt som man ibland får vara den som blir dragen framåt. Det är viktigt att föra en dialog med individen om vilken roll den har i varje läge. Om en spelare blir placerad i ett lag som inte håller lika hög nivå är det viktigt för den personen att veta att den förväntas leda gruppen vilket är en viktig förmåga att besitta. På samma sätt är det viktigt att en svagare spelare vet att den inte förväntas ta lika stor plats i laget. Att ha rätt förväntningar som spelare är avgörande för hur mycket man får ut av träning och match.

 

Ledare

Många ledare i träningsgrupperna underlättar individanpassningen.  Ledare kan användas både till att ge feedback till spelare men även vara med och spela när det behövs. Att rekrytera ledare är en föreningsfråga som inte är helt lätt att lösa. Habo Wolleys främsta ledarrekrytering sker genom Idrottslek för 3-5 år (Volleybompa), där vi tidigt når potentiella ledare. En annan metod för att rekrytera fler ledare är att använda er av ”Unga ledare”, äldre barn från andra träningsgrupper som agerar hjälptränare.

 

Extra träningar

Att erbjuda fler träningar för de individer som har behov av en större utmaning eller de som behöver lite enklare förhållanden är ett sätt att individanpassa. Det får inte vara på bekostnad av att spelaren lämnar sin ordinarie grupp utan ska ses som extra träning. Extra träning kan bestå av att träna med åldersgruppen över eller under sin egna grupp. Vikten av att behålla alla spelare i sin ordinarie träningsgrupp går inte att betona nog då de drar varandra framåt både idrottsmässigt, socialt och mentalt.