Sportcafé

Snabbguide Sportcafé (pdf)

 

Två stora delar av den svenska kulturen är föreningsverksamhet och fika. Ett sportcafé omfattar båda delar och kan anordnas i samband med olika evenemang i er verksamhet, såsom:

  • Hemmamatcher för representationslag
  • Ungdomsturneringar
  • Klubbdagar
  • Ordinarie träningsverksamhet

De tre huvudpelarna i ett sportcafé är samtal, fika och en mysig lokal. Målet är dels att skapa en mötesplats där utomstående får möjlighet att träffa och lära känna era medlemmar, men även att skapa ett idrottsintresse hos dem. Fikabordet är en perfekt plats att lära känna människor och knyta nya kontakter. Efter caféet går deltagarna tillsammans till evenemanget.

För att anordna ett sportcafé behövs en grupp medlemmar, ju fler desto mindre belastning, som ansvarar för att duka i lokalen och fixa kaffe, saft och fika. Ett tips är att inte ha sportcafét öppet varje vecka – det är bättre att välja ut ett par tillfällen per termin och se till att lägga fokus på att rekrytera deltagare till färre tillfällen.

Information om ert sportcafé kan delas på era sociala medier, men det är också viktigt att personligen träffa målgruppen för att berätta om ert café. Efter utvärdering av sportcaféet framkom att det personliga mötet var av stor vikt för effektiv rekrytering. Att knyta kontakter på en gemensam mötesplats och tillsammans gå till sportcaféet var det mest effektiva tillvägagångssättet. Se därför till att era medlemmar agerar rekryterare och tar med sig någon de känner från målgruppen. Det kan krävas att era medlemmar hämtar och tar med sig sina “rekryter” vid ett par tillfällen innan de tar sig dit på egen hand. 

Använd gärna samarbetsorganisationer för att få hjälp med rekrytering och informationsspridning. Finns ett språkcafé i er kommun kan det vara en väldigt bra idé att involvera det i er verksamhet. Även skolor kan vara en bra arena för att rekrytera till caféet.

 

Snabbguide Sportcafé (pdf)