Samverkan med skolor

På vilka sätt kan ni samarbeta med skolor?

Det finns flera alternativ för samarbeten med skolor. De kan väljas utefter de möjligheter och mål ni har som förening. Om ni vill instruera i er idrott för skolelever och är intresserade av att nå ut till samtliga elever på en skola är den bästa metoden att besöka idrottslektioner. Har ni möjlighet att avvara tid under skoldagen kan ni även besöka skolor för att bedriva rastaktiviteter, där aktiviteter på lunchrasten är att föredra. Ett alternativ till rastaktiviteter är idrottsaktiviteter på fritids. Dessa kan vara att föredra om det är mer genomförbart att bedriva aktiviteterna på eftermiddagar och ni vill nå barn som inte testat er idrott tidigare. Att identifiera enskilda elever med hjälp av lärare och bedriva individuella möten är ett effektivt sätt att bygga relationer med individer ur målgruppen. Friluftsdagar/elevens val är andra bra tillfällen att nå ut till skolelever. Då kan eleverna välja fritt utifrån ett antal aktiviteter där er idrott är ett av alternativen. Ni får också möjligheten att marknadsföra er förening på skolor, exempelvis med hjälp av flyers eller idrottslärare som sprider information om träningstider, evenemang och turneringar.

 

Hur går ni tillväga?

Vem ni bör kontakta inför ett skolsamarbete beror på vilken insats ni har i åtanke. I de allra flesta fall bör ni först kontakta skolans rektor. Om ni är intresserade av att göra besök på idrottslektioner bör ni kontakta skolans idrottslärare för att komma överens om vilka tider som passar er bäst. Vid intresse av att utföra idrottsaktiviteter på fritids kan ni förutom skolans rektor även inkludera fritidspersonalen i konversationen. 

 

Bogserlinans erfarenheter

Det har under hela projekttiden varit god respons från skolorna angående samarbeten med idrottsföreningar. Skolvärlden har begränsat med resurser vilket innebär att många skolor är villiga att ta hjälp utifrån för att utveckla sin verksamhet. De skolor som samverkat med Bogserlinan har alltid varit samarbetsvilliga och måna om att hitta lösningar som fungerar för båda parter. Även eleverna har uppskattat dessa samarbeten då någonting nytt och spännande hänt under skoldagen. Chansen är även stor att det ger god effekt i form av nya medlemmar till er förening om ni engagerar er i ett skolsamarbete. Efter att ha bedrivit rastaktiviteter på två skolor, under två tillfällen vardera, fick Habo Wolley (som bedrev Bogserlinan) ungefär 15 nya rekryter som började spela volleyboll. Vi har även funnit det fördelaktigt att involvera övrig personal (fritidspedagoger, idrottslärare m.fl.) i aktiviteterna för att hjälpa till med att strukturera aktiviteterna och entusiasmera eleverna.