Föräldrautbildning

Snabbguide Föräldrautbildning (pdf)

 

Föreningslivet bygger i mångt och mycket på det ideella ledarskapet och det återfinns ofta i de aktiva barnens föräldrar. För föräldrar som har insyn i sitt barns idrottsförening och själva har erfarenhet inom idrotten är steget inte långt till att bli ledare. Men hur kan ni enklare engagera föräldrar som inte har samma erfarenhet inom er idrott?

Första steget bör vara en så kallad föräldrautbildning. Det är alltså inte en ledarutbildning vilket är en viktig distinktion när ni marknadsför den. Går ni ut med syftet att de föräldrar som medverkar ska engagera sig som ledare finns risken att ni tappar många redan där. Om poängen med tillfället istället är att lära föräldrarna mer om deras barns idrott och informera om klubbens verksamhet kan ni få fler deltagare. Utbildningen bör främst innehålla de praktiska delarna, där ni går igenom regler och spelar igenom olika spelformer med syftet att föräldrarna ska förstå vad deras barn gör på träning och tävling.

Även om det utåt sett inte är en ledarutbildning är detta det första steget för att engagera föräldrar. Ju mer föräldrar vet om barnens idrott desto mer bekväma blir de med tanken att ta sig an olika uppgifter i träningsgrupper. Det behöver inte nödvändigtvis vara en tränarroll, det finns många olika sätt att hjälpa till i olika omfattning. Det är extra viktigt att utbilda målgruppens föräldrar eftersom deras förståelse för idrotten kommer vara avgörande för barnens möjligheter att delta.

En föräldrautbildning passar bäst ett par veckor in på säsongen när man vill börja vänja föräldrar vid tanken på att vara med som ledare.

 

Såhär genomför ni en föräldrautbildning:

 1. Bestäm datum och tid – inte för lång tid, 60-90 minuter räcker
  • Det är lättare för föräldrar om utbildningen är under barnens träningstid
 2. Marknadsför utbildningen
  • Använd er av mail och skicka hem informationslappar med barnet
 3. Se till att deltagarna får utbildnignen på sitt modersmål
  • Översätt information eller använd er av en tolk vid utbildningen. Kanske har ni någon i klubben som kan översätta materialet?
 4. Under utbildningen bör ni tänka på:
  • Kort och koncis information om er förening
  • Förklara regler så att föräldrarna förstår vad som händer vid tävling
  • Fokus bör ligga på det praktiska och möjligheten att testa på att spela
  • Avsluta med att berätta om möjligheten att engagera sig som ledare

Snabbguide Föräldrautbildning (pdf)