Goda exempel

Här har vi samlat några artiklar om hur Bogserlinans arbete har sett ut i praktiken:

Fadderverksamheten – att bogsera in nya medlemmar i verksamheten

Att hitta rätt engagemang för individen

Rastaktiviteter på skolorna i Habo

Lansering av HW-fonden

Habo Kommun beviljar projekt för idrottsaktiviteter på grundskolornas fritidsverksamhet

Vuxenvolley – ”Roliga timmen” för vuxna

Volleyboll hos Allianskyrkan i Jönköping