Lokala samarbeten

För att integrationsarbetet i er kommun ska vara så effektivt som möjligt är det viktigt att skapa ett nätverk mellan aktörerna i er kommun. Att ta hjälp av andra etablerade aktörer resulterar i att ni kan fokusera på det ni gör bra och få hjälp med de delar ni har mindre erfarenhet av. Med hjälp av goda samarbeten i er kommun bygger ni tillsammans ett skyddsnät som fångar upp fler människor.

Här nedan hittar ni tips på lokala samarbeten:

 

Kommun

Ta kontakt med er kommun för att få reda på hur de jobbar med integration. Vad kan ni bidra med och vad kan de hjälpa er med? Kanske kan kommunen samla er och andra aktörer och hjälpa er att arbeta tillsammans?

 

Lokalt språkcafé

Många familjer från målgruppen finns representerade på lokala språkcafén. Dessa caféer drivs ofta av ideell arbetskraft, därför finns det förmodligen praktiska detaljer ni kan hjälpa till med. Ett språkcafé är ett perfekt forum för att rekrytera deltagare till ert Sportcafé  eller er träningsverksamhet. Läs mer om språkcafé här.

 

Skolor

Läs mer om hur ni kan samarbeta med skolor här.

 

Andra idrottsföreningar

Finns det ett forum där kommunens föreningar kan dela erfarenheter kring era verksamheter och ert integrationsarbete? Det är viktigt att kommunens idrottsföreningar utgår från barnens bästa. Det viktigaste är inte att barnen idrottar i just er förening utan att de idrottar i någon förening överhuvudtaget. I flera kommuner finns ett Samsynssamarbete mellan föreningarna och det lokala idrottsförbundet som utgår från detta budskap och ska främja barns idrottande på sikt. Ni läser mer om Samsyn Småland här.

 

Övriga projekt och aktörer

Det kan finnas andra aktörer i er kommun som bedriver integrationsarbeten. Ta vara på möjligheten att samarbeta och ta lärdom av varandras erfarenheter.

 

Kyrkor

Hur arbetar kyrkorna i er kommun med integration? Finns det något sätt ni kan samverka? Kyrkor får ibland förfrågningar om ekonomiskt stöd till familjer som har svårt att finansiera barnens idrottsdeltagande. Kan ni starta ett samarbete där kyrkan hjälper er att identifiera dessa fall så att ni får möjlighet att hjälpa dessa barn in i er verksamhet?