Rekrytering

Eftersom målgruppen i många fall är underrepresenterad i föreningsdeltagande är det viktigt att kontinuerligt bedriva rekryterande insatser. Det är betydelsefullt att skapa relationer med individer ur målgruppen för att de ska vara trygga i att delta i er förening. Därför är uppsökande insatser det naturliga första steget för att integrera dem i er verksamhet.

Er förenings rekryteringsarbete kan se ut på många olika sätt. Det finns ofta en viss tröskel för barn och ungdomar från målgruppen att delta i föreningsbaserad verksamhet. Därför bör ni först och främst se till att skapa rätt förutsättningar för deltagande genom att göra era träningsgrupper tillgängliga för alla. När ni är redo att ta emot nya medlemmar finns det flera vägar att gå i er rekryteringsprocess. Det finns flertalet konkreta insatser som kan göras i form av skolbesök, turneringar och evenemang samt etablerande av ett Sportcafé. Ni kan även få kontakt med individer ur målgruppen genom att samarbeta med olika mötesplatser i ert närområde. Vi ger även tips på hur ni som förening kan arbeta med er kommunikation för att öka er tillgänglighet.