Unga ledare

Snabbguide Unga ledare (pdf)

 

”Unga ledare” är ett koncept som används för att få spelare i föreningen att utvecklas som ledare. Utöver den personliga utvecklingen har införandet av Unga Ledare en rad positiva effekter.

Det skapar:

 • Relationer över åldersgrupperna
 • Förebilder för de yngre spelarna
 • Ett mervärde i att vara del av föreningen utöver att vara spelare
 • Förutsättningar för medlemmar att fortsätta sitt engagemang som ledare när de lämnar sitt egna idrottsutövande
 • Extra ledare vid träningstillfällena

Att ha med unga ledare i en träningsgrupp betyder olika saker beroende på vilken ålder de är. De allra yngsta är mest med som extra spelare som hjälper till i spelet och föregår med gott exempel. När de blir äldre kommer de kunna leda delar av träningen på egen hand, i vissa fall även hela träningar. Det bör vara cirka 4 år mellan den unga ledaren och de den leder. Exempelvis kan en 12-åring vara ledare för en 8-åring med stöd av vuxna. Det är vanligt att äldre syskon är med som unga ledare för sina yngre syskon.

De unga ledarna är ett fantastiskt verktyg när det kommer nya barn till en träningsgrupp. Att använda dem som stöd i både spelövningar och i parövningar gör att de som är nya snabbare kan förstå spelet och idrotten. Det skapas dessutom en relation som bidrar till att de vill stanna kvar i gruppen. 

Som ung ledare är det viktigt att man är där för att hjälpa de yngre spelarna att lyckas i sin träning. Huvuduppgiften är att ge positiv feedback och vara en god förebild för de yngre.

 

Att tänka på vid uppstart av Unga Ledare:

 • Det är bra om ni kan lägga träningen i anslutning till den tänkta ledarens träning.
 • Uppmana individer att engagera sig som unga ledare tillsammans med sina vänner för att skapa en trygghet
 • Att ha någon form av fika mellan träningarna skapar en bra miljö för samtal
 • Anordna en utbildning specifikt för de unga ledarna i början av säsongen med fokus på hur man ger feedback på rätt sätt. Förklara även tydligt vilken roll ni tänker att de ska ha i träningsgruppen
 • Anordna specifika aktiviteter för de unga ledarna, exempelvis teambuilding och extra avslutningar
 • Samtal om ledarrollen bör ske kontinuerligt och någon vuxen ledare i träningsgruppen bör ha extra ansvar för att det fungerar på ett bra sätt
 • Att ha 5 – 10 unga ledare i gruppen kommer stärka kvalitén och göra det betydligt enklare att ta emot nya barn.

 

Så här går ni tillväga för att starta upp Unga Ledare:

 1. Anordna ett ledarmöte för att komma överens om följande:
  • Vem som är huvudansvarig för Unga Ledare
  • Vilka grupper som ska ha Unga Ledare
  • Passande träningstider – tider som ligger i anslutning till varandra så att ledarna kan gå direkt från en träning till en annan
  • Struktur för samtal med unga ledare och fika under året
 2. Varje träningsgrupp bestämmer vilka ansvar de unga ledarna ska ha i respektive grupp
  • Viktigt med tydliga riktlinjer
 3. (Valfritt): Hitta sponsor(er) för exempelvis fika och tröjor till de unga ledarna
  • Många företag är intresserade av ”social sponsring”. Läs mer om finansiellt stöd här
 4. Bjud in alla medlemmar till att vara ung ledare i början av säsongen
  • Viktigt att alla får möjlighet att bli unga ledare
 5. Anordna minst en utbildning specifikt för unga ledare – ta upp hur de ska agera bra ledare
  • Utbildningen hjälper de unga ledarna att agera på rätt sätt
 6. (Vid behov): Gör ytterligare en rekryteringsinsats och utbildning under säsongen
  • Beroende på utfallet kan extra rekryteringsinsatser behövas
 7. Bjud in de unga ledarna till att vara med som coacher på turneringar
  • Unga ledare växer mycket när de får ta ansvar tillsammans med en etablerad ledare
 8. Avsluta året med en gemensam avslutning. Utvärdera vad som fungerat mer eller mindre bra under säsongen.

Snabbguide Unga ledare (pdf)