Föräldraträffar

Vissa föräldrar besöker kontinuerligt sina barns verksamheter, ställer upp och funktionerar under evenemang och skjutsar till matcher. För andra faller sig dessa engagemang inte lika naturligt. Ett problem ur integrationssynpunkt är att målgruppen ofta är överrepresenterad bland de föräldrar som inte naturligt engagerar sig i barnens verksamhet.  För att engagera dessa individer i er verksamhet krävs först en inledande kontakt. En föräldraträff är då ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppnå detta.

Målsättningen med en föräldraträff är att skapa en möjlighet där man når så många föräldrar som möjligt, vilket görs genom att sänka tröskeln för deltagande på tillfället. Med detta i åtanke ska en föräldraträff vara en liten uppoffring, både i hänsynen att den inte ska vara särskilt tidskrävande och att vidare engagemang inte ska vara ett krav vid medverkan på detta tillfälle. Denna träff ska cirkulera runt barnen och deras idrottande, då det enligt vår erfarenhet är enklare att motivera föräldrar till att delta om deras barn och verksamheten de är en del av står i centrum. I mötet kan exempelvis dessa frågor avhandlas:

  • ·         Klubbens riktlinjer gällande barn- och ungdomsverksamhet
  • ·         Ledarnas reflektioner kring barnen och deras deltagande
  • ·         Kommande evenemang under säsongen
  • ·         Frågor från föräldrar

Det finns flera lämpliga tillfällen då en föräldraträff kan anordnas. Några exempel är i samband med:

  • ·         Första träningen för säsongen
  • ·         Första matchen eller turneringen för säsongen
  • ·         Ett klubbevenemang
  • ·         En lagavslutning (för att skapa engagemang inför den kommande säsongen)

När en första kontakt etablerats med föräldrarna kan ni i slutet av föräldraträffen, på ett mer eller mindre diskret sätt, försöka engagera dem i verksamheten. Engagemangen kan utgöras av ledarengagemang, deltagande i föräldrautbildningar, funktionärskap eller övriga engagemang i er verksamhet.