Samarbeten

För att bedriva ett lyckat integrationsarbete är det till stor hjälp att samarbeta med andra samhällsaktörer. Det finns förmodligen många verksamheter i ert närområde som redan bedriver integrationsarbeten ni kan bygga vidare på. För att ni ska nå så många individer som möjligt är skolan den optimala samarbetspartnern. Stora integrationsinsatser kräver ofta mycket resurser och därför kan ni behöva finansiellt stöd för detta. Det finns många aktörer som kan vara behjälpliga med detta, inte minst Riksidrottsförbundet som även kan erbjuda annat stöd till föreningar.