Verksamhet hos målgruppen

Snabbguide verksamhet hos målgruppen (pdf)

 

Ekonomisk utsatthet bidrar till att steget in i föreningslivet blir större och därför är barn från socioekonomiskt utsatta familjer oftast mindre representerade i dessa sammanhang. De flesta kommuner har någon form av socioekonomiskt utsatt område. Individer som bor i dessa områden kan uppleva problem med transport, ekonomi och tillgänglighet vilket resulterar i att det blir svårare för dessa barn att ta sig till och besöka er verksamhet. 

Att bedriva uppsökande verksamhet i ett utsatt område är ett mycket bra alternativ för att rekrytera medlemmar från målgruppen. Då många barn är hemma under skollov utan aktiviteter är lov bra tillfällen att bedriva verksamhet på. Det finns nästan alltid lägenhetskomplex i socioekonomiskt utsatta områden och med stor sannolikhet finns det en lämplig yta i närheten som är bra för att bedriva idrottsaktiviteter. Genom att ta er verksamhet till målgruppen blir det enklare att introducera er idrott för dem. En annan positiv aspekt är att ni lättare kan komma i kontakt och skapa relationer med barnens föräldrar, vilket skapar ett förtroende som ökar chansen för engagemang i er förening. 

För dessa aktiviteter krävs ingen träningsplanering – spontanspel och lek skapar glädje och intresse bland deltagarna. För att bygga relationer med målgruppen är det viktigt att ni har kontinuitet i aktiviteterna – därför är det bra att finnas på plats i området exempelvis en gång i veckan under sommarlovet. Dessa aktiviteter blir en ”happening” att se fram emot för barn och vuxna. En utmaning vi ställdes inför var svårigheten att komma i kontakt med föräldrar i målgruppen. Genom att bedriva aktiviteter på målgruppens ”hemmaplan” kan ni räkna med att även de blir intresserade av er verksamhet. Aktiviteter i dessa områden kan alltså även användas för att bygga relationer med föräldrar och andra vuxna. 

 

För att bedriva dessa aktiviteter behöver ni:

  • En öppen yta i närheten av området
  • Material för att bedriva er idrott
  • Affischer och flyers med information om aktiviteterna
  • Föreningsinformation att dela ut på plats

 

För att få god uppslutning vid dessa aktiviteter är det viktigt att informationen kommer ut till målgruppen. Tryck affischer och flyers med information om era aktiviteter som ni kan sätta upp i området och dela ut i brevlådor. Om gräsytan för aktiviteterna är väl synlig i området kommer det locka ännu fler barn till att delta. Den bästa informationsspridningen går dock från mun till mun mellan deltagarna – allteftersom kommer fler och fler barn att dyka upp på era aktiviteter.

Barn ser upp till er vuxna och de kommer vara intresserade av att delta i era aktiviteter. Än mer positivt är det om ni engagerar ”Unga ledare” eller barn från era träningsgrupper i aktiviteterna. Det är en perfekt möjlighet att redan från start påbörja fadderskap, vilket kommer resultera i att fler besöker er ordinarie verksamhet.

Efter aktiviteterna är det viktigt att hjälpa barn som är intresserade av er verksamhet. Det räcker att bestämma en tid att ses i deras område för att sedan tillsammans ta sig till träningen. För att överkomma eventuella ekonomiska hinder är det viktigt att er förening har möjlighet att erbjuda ekonomisk hjälp till dessa nya medlemmar. Här kan ni läsa mer om ekonomiska bidrag till era medlemmar.

 

Snabbguide verksamhet hos målgruppen (pdf)