Olika strategier

Det finns olika strategier och tillvägagångssätt för att etablera ett faddersystem. Vad som passar just er förening beror på hur er situation ser ut. Ni kan självklart använda olika strategier i olika delar av er verksamhet.

 

Fadderbank

Ett smidigt sätt att bedriva fadderverksamhet på är att skapa en fadderbank med medlemmar som är redo att hjälpa nya individer in i er verksamhet. I listan samlas kontaktuppgifter till medlemmar (både barn och vuxna) och när det sedan tillkommer en medlem paras den ihop med en fadder från “banken”.

Dessa fadderskap är ofta på längre sikt och kan jämföras med en kontaktperson\familj.

För att skapa en fadderbank gör ni såhär:

  1. Skapa ett digitalt anmälningsformulär, exempelvis ett Google-formulär
  2. Skicka ut en förfrågan till tilltänkta faddrar
  3. Ge era ledare tillgång till svaren på formuläret så att de kan ta kontakt med faddrarna

I början av Bogserlinans projekttid försökte vi arbeta på detta sätt, men för oss blev det en utmaning då vi hade svårt att få våra medlemmar att erbjuda sin hjälp. För oss var det samma medlemmar som erbjöd sig gång på gång och vi fick inte den breda uppslutning vi hoppats på. Kanske kan det fungera bättre bland era medlemmar?

 

Tillfälligt fadderskap

Denna form av fadderskap går ut på att ledare i er förening parar ihop nya medlemmar med faddrar från träningsgruppen och är det arbetssätt som är enklast att genomföra. Era ledare känner alla i träningsgruppen och kan därför ge fadderuppdraget till en passande medlem.

För att det ska bli en så bra matchning som möjligt mellan fadder och adept kan ni ställa tre enkla frågor:

  • Känner du någon i träningsgruppen?
  • Vilken skola och klass går du i?
  • Var bor du?

Utifrån svaren kan ledarna sedan para ihop den nya medlemmen med en fadder som den har mycket gemensamt med. Det är lättare för faddern att skapa en relation med sin adept om de exempelvis går på samma skola. Då kan faddern enklare hålla kontakten med adepten om den till exempel inte skulle dyka upp på träningen. Genom att skapa en checklista vägleder ni era ledare i hur de bör agera när en ny medlem kommer till er verksamhet.

 

Spontana fadderskap

Det fadderskap som har gett bäst resultat är det spontana fadderskapet. I de fall en etablerad medlem på eget initiativ skapat en relation med en ny medlem har vi sett en god effekt och då har vi tydligt sett att de nya medlemmarna snabbt integrerats i verksamheten och gemenskapen. Det är tyvärr svårt att styra dessa fadderskap då de bygger på att de aktiva själva skapar en relation med de nytillkomna.

Det ni kan göra för att öka chansen för dessa fadderskap är att prata med era träningsgrupper om hur ni kan bygga en miljö som är inkluderande och välkomnande. Vill ni ha bra tips på hur ni kan prata och diskutera dessa frågor finns användbart material från RF-SISU tillgängligt