Engagemang

När ni har rekryterat och integrerat individer kan ni utföra insatser för att engagera dem ideellt i er förening. Detta är ett grundkoncept inom Bogserlinan då vi tror på att individers delaktighet genom ideella engagemang är det som för oss samman inom föreningslivet. Inom föreningar finns flera möjliga engagemangsområden. För att öka kompetensen och tryggheten hos individer finns många möjliga utbildningar som ni kan anordna, inte minst inför att engagera individer som ledare. Bogserlinan har även lagt energi på att utveckla koncept för att engagera föräldrar ur målgruppen, detta då det ofta finns svårigheter med att engagera dem i verksamheten.