Evenemang

För att nå ut till individer i er förening för att i sin tur kunna motivera dem till ideellt engagemang är det fördelaktigt att skapa evenemang där de samlas. Förutom att ni får möjlighet att engagera era medlemmar är dessa tillfällen viktiga ur en integrationssynpunkt då ni skapar naturliga mötesplatser för föreningens medlemmar. Nedan följer ett antal förslag på evenemang som är lämpliga för att ta upp denna fråga:

 

Klubbdagar

En klubbdag är en dag där föreningens medlemmar står i fokus. Denna dag planeras med fördel in vid uppstarten av varje säsong. Några exempel på aktiviteter under dagen är utprovning samt försäljning av klubbkollektionen och utrustning inför kommande säsong, föreläsningar eller utbildningar (möjligtvis med hjälp av ert lokala idrottsförbund?), presentation av klubben samt fika och mingel. Klubbdagen är även ett lämpligt tillfälle att uppmana föreningens medlemmar till engagemang. Utlys exempelvis olika möjligheter till engagemang där ni söker stöd från era medlemmar. Ni kan även ställa en öppen fråga till dem om hur de tror att föreningen kan utvecklas för att sedan tillfråga dem om de vill engagera sig i detta område.

 

Medlemsmöten

Det finns flera tillfällen då det kan vara lämpligt att anordna medlemsmöten i er förening. De kan exempelvis ske i samband med klubbdagar, självständigt i form av årsmöten eller efter säsongen med syftet att utvärdera det gångna året. Medlemsmöten kännetecknas av demokrati och möjligheten för alla medlemmar att påverka verksamheten.

 

Lagaktiviteter

Om ni ämnar engagera individer från era träningsgrupper kan ni utnyttja lagaktiviteter till detta ändamål. “Kick-offen” inför den nya säsongen eller en lagmiddag är lämpliga tillfällen att ta upp frågan. Här finns även möjligheten att utnyttja dessa tillfällen för att inspirera era unga medlemmar till engagemang som unga ledare eller till att starta upp ett ungdomsråd (läs mer om ungdomsråd och andra engagemangsområden här).