Om Bogserlinan

Allmänna arvsfonden är projektets finansiär.

Bogserlinan: En förenande kraft är ett integrationsprojekt som finansieras utav Allmänna arvsfonden men som drivs av Habo Wolley. Det som gör projektet unikt från tidigare integrationsprojekt är att Bogserlinans syfte är inte bara att få nyanlända eller utsatta människor att komma till en förening, utan syftet är att man ska bygga upp en fadderverksamhet för att få dem att engagera sig i en förening också.

Grogrund och fadderverksamhet

Vi har under de senaste åren sett enstaka fall när redan engagerade personer i Habo Wolley tar med sig en nyanländ till en träning eller för att titta på en elitseriematch tillsammans. Efter lyckade resultat förstod klubben att detta är något man kan driva och utveckla metoder för. På så sätt förstod vi att jobba med redan etablerade medlemmar  som faddrar för de nyanlända vore ett bra sätt att driva detta projekt på.
Att ställa upp som fadder kan innebära små simpla saker som att gå till träningar eller elitseriematch tillsammans. För det vi fått erfarenhet av, är att det sällan slutar där, utan engagemanget istället växer från båda parter. När engagemanget från fadderns håll blir större har engagemanget från adepten också blivit större vilket lett till att hen också velat delta i verksamheter allt mer. Både som aktiv deltagare, men också som ideell ledare.

Målet för projektet

Målen är många men det primära är att få nyanlända längre in i föreningen än bara till dess verksamhet, därav namnet Bogserlinan eftersom vi vill bogsera dem hela vägen in i en förening. Vi vill att nyanlända eller personer i utanförskap ska få möjligheten att engagera sig eller delta i en förening som andra personer gör. För vi tror att det är genom meningsfull sysselsättning utöver jobb eller skola som skapar den betydelsefulla vardagen. Med delaktighet och ett sammanhang i något större blir det på så vis för personer i utanförskap enklare att känna sig inkluderade i samhället. Framgång föder framgång och av erfarenhet vet Habo Wolley att engagemanget i en förening bara ökar ju fler som engagerar sig.