Om Bogserlinan

Bogserlinan: En förenande kraft är ett integrationsprojekt som finansierats av Allmänna arvsfonden och som har drivits av Habo Wolley. Projektet riktar sig mot barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt socioekonomiskt utsatta och deras föräldrar. Det som gör projektet unikt från tidigare integrationsprojekt är att Bogserlinans syfte inte bara är att få målgrupperna att komma till en förening, utan även att i nästa steg själva engagera sig ideellt.

I projektet har vi mellan 2017-2020 undersökt hur vi som idrottsförening har kunnat utveckla vårt integrationsarbete för att på bästa sätt få målgrupperna att snabbt komma in i en föreningsbaserad verksamhet och få ta del av dess gemenskap.

Projektets erfarenheter har dokumenterats och sammanställts här på bogserlinan.se där målet har varit att ge konkreta tips på insatser som har varit lyckade i vår verksamhet.  Vår ”manual” riktar sig till andra föreningar som vill jobba med integration och insatserna grundas helt på ideell arbetskraft.

Vi har delat upp projektets erfarenheter under fem flikar; Faddersystemet, Rekrytering, Mottagande, Engagemang och Samarbeten. Dessa har i sin tur undermenyer och det är där ni hittar information och instruktioner för insatser. Föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar och vi är väl medvetna om att alla insatser inte passar alla klubbar. Därför har vi försökt göra så att ni enkelt kan ta de delar som ni är intresserad av.

För att hjälpa er att välja var ni ska lägga ert fokus uppmanar vi er att börja med att utföra vårt självtest för att se hur ert integrationsarbete fungerar idag och vad ni behöver förbättra. Självtestet hittar ni här.