Om Bogserlinan

Bogserlinan: En förenande kraft är ett integrationsprojekt som finansierats utav Allmänna arvsfonden och som har drivits utav Habo Wolley. Projektet riktar sig mot barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt socioekonomiskt utsatta och deras föräldrar. Det som gör projektet unikt från tidigare integrationsprojekt är att Bogserlinans syfte inte bara är att få målgrupperna att komma till en förening, utan även att i nästa steg själva engagera sig ideellt.

I projektet har vi mellan 2017-2020 undersökt hur vi som idrottsförening kan utveckla vårt integrationsarbete för att på bästa sätt få målgrupperna att snabbt komma in i en föreningsbaserad verksamhet och få ta del av dess gemenskap.

Hemsidan är under konstruktion och beräknas vara färdig senast 1 oktober 2020.