Delaktighet

I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill är delaktighet essentiellt. Begreppet innebär att “alla som deltar i en idrottsförening ska få vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet”. Föreningsidrotten är en bra arena för att lära barn och ungdomar om demokrati genom att ta deras åsikter i beaktande och ge dem möjlighet att påverka verksamhetens inriktning. Delaktighet är även en central del av Arvsfondens värdegrund. Att deltagarna i en verksamhet får inflytande över sin vardag och att deras åsikter lyfts fram är viktigt, vilket är anledningen till att det är ett av de tolv områden regeringen pekat ut som prioriterade för projekt.

I RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott framgår ett antal punkter som man ska försöka efterfölja för att öka delaktigheten i sin verksamhet:

  • Förbund och föreningar ska erbjuda ungdomar olika former av ledarutbildningar
  • Samtliga barn och ungdomar ska uppmuntras att ge synpunkter på den verksamhet de befinner sig i
  • I takt med ökad ålder ska de aktiva ges större inflytande
  • Ett forum som är känt för barn och ungdomar för att ta tillvara på deras åsikter ska finnas i varje förening
  • Barn och ungdomar ska med stigande ålder få ökad kunskap om grundläggande träningslära, fysiologi, anatomi, kost, skador m.m.

Ett exempel på insatser för ökad delaktighet inom idrotten är Alvik Basket som använde sig av enkäter, loggböcker och spelarråd i sina träningsgrupper. Läs mer om deras insatser här.