Idrottsaktiviteter på fritids

Snabbguide Idrottsaktiviteter på fritids (pdf)

 

Om möjligheten finns rekommenderar vi er att bedriva idrottsaktiviteter under lunchrasterna. Ett eventuellt hinder med dessa aktiviteter är att det kan vara svårt för ideella föreningar att hitta någon representant med möjlighet att avsätta tid åt sådana besök. Ett alternativ kan då vara att bedriva idrottsaktiviteter på fritids istället. Andra fördelar med idrottsaktiviteter på fritids är att det ofta finns tillgång till både idrottshall och goda utomhusmiljöer. Det är även enklare att strukturera upp aktiviteterna så att alla barn är med och deltar. Nackdelen jämfört med rastaktiviteter är att ni inte når ut till samtliga elever på skolan då vissa har gått hem innan aktiviteterna äger rum. För att nå ett maximalt antal individer bör aktiviteterna bedrivas så tidigt som möjligt, utifrån era förutsättningar. Så här kan ni som förening gå tillväga för att starta upp idrottsaktiviteter på fritids:

  1. Ta kontakt med skolans rektor
    • Är skolan intresserade av detta? Vilken tid börjar fritids? Hur många barn är på fritids? Kan ni ta emot alla barn eller behöver särskilda årskurser väljas ut? Vilka ytor och eventuella inomhushallar finns tillgängliga?
  2. (valfritt): Besök skolan
    • För en dialog med rektorn och fritidspedagoger/lärare. Planera tillsammans vilken yta som är lämpligast och boka in tid(er) utefter vad som passar bäst för båda parter. Det bästa är att skapa en kontinuitet genom att komma dit samma dag och tid, exempelvis varje måndag mellan 14:30-15:30. 
  3. Bedriv fritidsaktiviteterna, helst ett antal tillfällen i rad på samma skola
    • Ha gärna med informationslappar om er verksamhet och de träningstider som gäller. Fördelen med att vara fler än en person är att mer energi kan läggas på den sociala aspekten och att inspirera individer till att ta steget till er förening.
  4. Utvärdera kontinuerligt tillsammans med involverad personal

Förutom aktiviteten behövs viss tid till att planera och samla ihop eventuellt material. Erfarenheten från projektet har varit att både skolor och elever uppskattar dessa insatser. Som förening kan ni förvänta er nya rekryter utan att behöva lägga ned alltför mycket tid. Vid besöken bör ni tänka på att lägga ned energi på marknadsföringsarbete inför besöken för att öka intresset bland barnen. Det kan även vara fördelaktigt att skapa korta informationslappar med kontaktuppgifter och träningstider som kan delas ut till elever och personal. Under vår utvärdering uppgav många att kontinuitet är viktigt när det kommer till att bedriva aktiviteter på skolor. Om ni som förening besöker många skolor kan det därför vara bra att besöka en skola ett antal veckor i rad istället för att byta skola varje tillfälle.

Bogserlinan (via Habo Wolley) skickade under våren 2019 in en projektplan till Habo Kommun och Smålandsidrotten för att de lokala idrottsföreningarna skulle kunna bedriva idrottsaktiviteter på fritids på samtliga skolor i kommunen under ett tillfälle i veckan – vilket beviljades! Läs mer om projektet här.

Är ni intresserade av att genomföra ett liknande projekt i er kommun? Använd er då gärna av denna mall för ansökan om projektmedel för idrottsaktiviteter på fritids.

 

Snabbguide Idrottsaktiviteter på fritids (pdf)