Integrationsprojekt – Språkcafé

Det personliga mötet med målgruppen har visat sig vara otroligt viktigt för att de ska ta steget till föreningslivet. Därför är det väldigt viktigt att ni som förening tar er utanför er ordinarie verksamhet för att möta målgruppen i de forum där de finns representerade. Genom att ta hjälp av redan existerande mötesplatser blir arbetsbördan mindre på er som förening samtidigt som det skapar bra samarbeten mellan er och andra aktörer.

Lokala integrationsprojekt och språkcaféer är mötesplatser dit en stor del av målgruppen möts och därför är det ett bra forum att knyta kontakter i. Här deltar familjer och ensamkommande ungdomar som vill lära känna nya människor och därför är det ofta lätt att bygga relationer med dem. Om era medlemmar besöker dessa sammanhang kommer kunskapen om er verksamhet att sprida sig vilket i sin tur kan resultera i nya medlemmar.

 

Att fundera kring:

  • Vad finns det för aktörer med aktiviteter riktade till målgruppen?
  • Vad kan ni bidra med i deras verksamhet?
  • Kan ni starta upp någon gemensam aktivitet?

Hur ett samarbete med ert lokala språkcafé kan se ut är helt upp till er. Nedan kommer några exempel på vad ni kan bidra med i deras verksamhet:

  • Besöka språkcaféet som deltagare för att lära känna målgruppen
  • Hjälpa till i deras verksamhet – svenskundervisning, cafébiträde, föreläsningar osv.
  • Anordna ett tillfälle för barn att prova på er idrott – vi i Habo Wolley erbjöd volleybompabingo för barnen i samband med Mötesplats Habos familjefest
  • Göra reklam för er verksamhet och era evenemang (tex sportcafé, hemmamatcher och turneringar) – använd affischer, infolappar och anställda/volontärer för att sprida information
  • Individuella möten med målgruppen för att “bogsera” dem ut till föreningar

Ta kontakt med lokala aktörer och integrationsprojekt för att diskutera hur ni tillsammans kan bygga ett starkt nätverk med integration i centrum. Läs mer om lokala samarbeten här.