Finansiellt stöd

Idrottsföreningar bärs upp av personligt ideellt engagemang – någonting det finns en begränsad mängd av. Det kan därför vara svårt att hitta tid och energi för att starta upp projekt i er idrottsförening. En lösning för att sänka tröskeln till engagemang är finansiellt stöd från utomstående aktörer. Ni kan söka stöd för en mängd olika projekt och hos flera aktörer, varav ett antal nämns nedan.

 

RF-SISU

Det finns ett antal olika bidrag att söka från Riksidrottsförbundet. Etableringsstöd går att söka om ni startar upp projekt inriktat mot integrering av nyanlända. Ni kan även söka projektstöd för att få barn och ungdomar från idrottssvaga områden (sett till antal utövare eller andra utmaningar) i rörelse. Ni ansöker om dessa bidrag från RF-SISU i ert distrikt. Ett annat projekt som går att starta upp med stöd från RF-SISU kallas ”Svenska från dag ett” och går ut på att ni som förening riktar er mot asylsökande individer som fått uppehållstillstånd med målet att få dem att lära sig svenska, uppnå ökad förståelse för det svenska samhället, knyta kontakter och engagera sig inom er idrottsförening. RF-SISU kan även bistå med kostnadsfria utbildningar för allt från ledare och styrelsemedlemmar till spelare och föräldrar i er förening. Kontakta ert distrikts idrottskonsulent för att ta reda på vilka utbildningar som erbjuds i ert närområde.

 

Kommun

Kommunen är en potentiell aktör där ni kan ansöka om stöd för er verksamhet. Idrottsföreningar bidrar till samhällets folkhälsa, gemenskap och integration. I och med detta finns ofta ett egenintresse hos kommuner att stärka de lokala idrottsföreningarna på olika sätt. Ett exempel på hur kommuner kan bidra till de lokala idrottsföreningarna är hur Habo kommun beviljade den projektplan Bogserlinan utformade om idrottsaktiviteter på fritids. Detta innebär att Habo kommun under en treårsperiod (med möjlighet till förlängning) bistår de lokala idrottsföreningarna med stöd för att instruera i sin idrott under fritidstimmar för att rekrytera skolelever till idrottsföreningarna – en vinst för samtliga parter! Om ni vill starta upp idrottsaktiviteter på fritids kan ni använda er av  den ansökningsmall vi framställt för att göra processen enklare för er.

 

Region

Ni kan även kontakta er region för stöd. Vilket sorts stöd som går att ansöka om skiljer sig åt från region till region. Bogserlinan har under projekttiden samarbetat med Region Jönköpings Län som har ett antal sökbara bidrag.

 

Länsstyrelsen

Våra länsstyrelser har bland annat i uppdrag att arbeta med integrationsfrågor. Hos samtliga länsstyrelser finns det möjlighet att söka medel för tidiga insatser för asylsökande, utveckling av kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända och flyktingguider och familjekontakter. Tidigare länkar leder till länsstyrelsen i Jönköping. För att läsa mer om dessa medel för ert län, gå in på www.lansstyrelsen.se och välj er länsstyrelse.

 

Arvsfonden

Arvsfonden är en annan plats där ni kan ansöka om projektmedel. Bogserlinan är ett exempel på ett projekt finansierat av Arvsfonden. I ert projekt måste ni uppfylla ett antal kriterier för att vara berättigade projektstöd. Först och främst krävs att minst en av dessa målgrupper inkluderas:

  • 0-11 år
  • 12-25 år
  • Vuxna med funktionshinder

Projektet måste även verka för dessa ändamål:

  • Lika rättigheter och möjligheter
  • Delaktighet och inflytande
  • Inkludering

Vidare finns krav på att målgruppen ska vara involverad i projektet, verksamheten ska vara nyskapande och/eller utvecklande samt att det ska finnas en plan för projektets överlevnad. För mer information, gå in på www.arvsfonden.se.