Länkar

Bogserlinan bedrevs av idrottsföreningen Habo Wolley. Nedan hittar ni länkar till klubbens hemsida och sociala medier:

www.habowolley.se

www.facebook.com/habowolley

www.instagram.com/habowolley 

 

Bogserlinan finns även på sociala medier:

www.facebook.com/bogserlinan

www.instagram.com/bogserlinan

 

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. För mer info om dem, gå in på deras hemsida:

www.arvsfonden.se