Infospridning ledare

Bra kommunikation är givetvis en förutsättning för att ni ska kunna få ut budskap till era ledare. För att kunna kommunicera med medlemmar och kollegor behöver ni hitta lösningar för att kommunikationen ska bli enkel och tydlig.

Att effektivt nå alla grupper i föreningen är till stor hjälp när ni försöker dra åt samma håll i ett projekt och implementera nya rutiner. Undvik att varje träningsgrupp blir en isolerad ö som själv ska komma fram till vad de ska göra. Det behöver finnas en struktur att utgå från som enkelt kan kommuniceras till alla som berörs.

Det första steget för bra kommunikation är att komma överens om allmänt kända plattformar att använda där alla kan ta del av information. Det är bra att både ha en kommunikationsväg för mer allmän info som riktas till en större grupp och en mer direkt väg som riktas mot en mindre grupp.

Användandet av digital informationsspridning fungerar bra inte minst till medlemmar med bristande språkkunskaper då de enkelt kan kopiera texten till ett gratis översättningsprogram (exempelvis GoogleTranslate) och få det översatt till sitt modersmål.

 

Kommunikationsvägar

Mail

Att använda maillistor är ett effektivt tillvägagångssätt för att nå ut med information till en bred massa. De flesta har en mailadress som de kollar regelbundet. Här är det givetvis viktigt med en metod för att samla in adresserna, ett formulär för nya medlemmar är ett bra exempel. Mail lämpar sig inte särskilt bra för marknadsföring i rekryteringssyfte eftersom man saknar adresser till de man avser att nå.

 

Hemsida

De flesta vet att föreningar och organisationer har någon typ av hemsida. Det är ett bra sätt att dela nyheter om er verksamhet och relevanta kontaktuppgifter.

 

Öppna grupper i sociala medier

Att ha en öppen grupp eller sida på sociala medier är ett bra sätt att göra er tillgängliga för de som letar efter information om er och hjälper er synas i ett mer allmänt informationsflöde.

 

Privata grupper i social medier

Att ha privata sidor eller grupper på sociala medier där ni bjuder in relevanta personer blir en enkel plattform att göra inlägg och dela med sig av material. För att denna väg ska vara effektiv bör ni välja en plattform där alla tänkta medlemmar är aktiva.

 

Meddelandegrupper

Direktmeddelande är den snabbaste kommunikationen och lämpar sig bäst när man vill ha snabba svar eller göra påminnelser. Ett visst mått av diskussion går även att bedriva i meddelandegrupper. Välj en plattform som passar er.

 

“Molnet”

Använd en gemensam molnlagringstjänst inom föreningen för att arbeta i dokument och göra anmälningar för event. Det finns flera plattformar som erbjuder detta, välj en som passar er förening.