Interna utbildningar

För att ge målgruppen möjlighet att engagera sig ideellt krävs att ni allteftersom erbjuder interna utbildningar som ökar kompetensen hos målgruppen. Detta kommer öka deras självförtroende och deras vilja att engagera sig ideellt. Under projekttiden har vi märkt att unga från målgruppen i större utsträckning först behöver utveckla sin kompetens kring området för att sedan vilja engagera sig.

Interna utbildningar ger möjlighet för era medlemmar att lära sig vad som förväntas av dem vid engagemang inom ett specifikt område – det behöver inte vara något tidskrävande projekt. Det handlar om att ge rätt verktyg till de aktiva för att de exempelvis ska få lära sig att agera kioskbiträde. Beroende på hur komplexa uppgifter utbildningen vidrör tar det såklart olika lång tid att genomföra utbildningen.

 

Planering

Det krävs inte mycket för att planera en intern utbildning. Det ni behöver göra är att:

  1. Hitta en ledare eller funktionär, med kompetens kring det specifika området, som kan hålla i utbildningen
  2. Bestämma datum och boka en lokal. En fördel kan vara att hålla utbildningen parallellt med barnens träningstid eftersom det kan underlätta för att få med föräldrar.
  3. Bestämma hur ni ska ta emot anmälningar, förslagsvis genom ett Google-formulär
  4. Sprida information och instruktioner för anmälan via träningsgrupper, ledare, mail och sociala medier

 

Utförande

För att unga från målgruppen ska få nyttiga erfarenheter av utbildningen behöver de förstå vad som sägs av ledaren. Försök därför att prata metodiskt och tydligt för att försäkra er om att deltagarna förstår vad som kommuniceras. Använd er av enkel svenska blandat med visuella inslag såsom teckenspråk, gester och bilder. Om det finns specifika ord som är väsentliga för uppgiften bör ni gå igenom dessa tillsammans med de aktiva för att sammanställa en ordlista.

I de fall det inte räcker att använda enkel svenska bör ni ta med en annan medlem som kan agera tolk under utbildningen och se till att översätta det utbildningsmaterial som används (tex ordlistor, arbetssätt osv).

Interna utbildningar är lämpliga tillfällen att använda sig av fadderverksamheten. Genom att para ihop barn med utländsk bakgrund med etablerade medlemmar i samma ålder kan de tillsammans ta del av samma information för att sedan engagera sig tillsammans.

 

Uppföljning

När utbildningen är avklarad är deltagarna redo att praktisera sin nya kompetens. Det är viktigt att de inte lämnas själva vid de första tillfällena utan att de får hjälp av medlemmar som redan behärskar den särskilda kompetensen. Då skapar ni en trygg miljö som kommer leda till en positiv erfarenhet hos målgruppen och en vilja att fortsätta och kanske även utöka sitt engagemang.

Efter ett par tillfällen bör ni höra av er till deltagarna kring individens upplevelse. Vad har gått bra? Vad har varit utmanande?

 

Förslag på interna utbildningar:

  • Ledarutbildningar
  • Tränarutbildningar
  • Utbildningar med regler och spelformer
  • Föräldrautbildningar
  • Funktionärsutbildningar (kioskbiträde, sekretariat, livestreaming osv)
  • Andra uppgifter i er förening