”Prova på”-tillfällen

Snabbguide Prova på-tillfällen (pdf)

 

Att anordna ”prova på”-tillfällen är ett smidigt och effektivt sätt att nå ut till målgruppen. Att erbjuda aktiviteter där de får testa på en ny idrott kan göra stor skillnad och resultera i nya medlemmar. 

Vår erfarenhet är att det är enklast att anordna dessa tillfällen under lov på grund av följande anledningar:

 • Barnen är lediga från skolan
 • Barn från målgruppen är ofta hemma under lov med begränsad tillgång till aktiviteter
 • Det är lättare att hitta ledig tid för aktiviteten utanför er ordinarie verksamhet
 • Det är ofta lättare för era ledare att avsätta tid för aktiviteten
 • Det är mindre risk att aktiviteten krockar med andra aktiviteter som har uppehåll under skollov

Målet med aktiviteten är att inspirera deltagarna så att de får upp ögonen för er idrott, därför är det viktigt att träningen är rolig och utvecklande. Det är centralt att skapa en personlig kontakt till deltagarna – om de känner sig trygga med aktivitetens ledare ökar chansen att de kommer tillbaka till er verksamhet.

 

För att hålla i ett ”prova på”-tillfälle behöver ni tänka på följande:

 • Ha inte för stort åldersspann på deltagarna – hellre fler tillfällen för olika åldrar
 • Anpassa svårighetsgraden – det ska varken kännas för enkelt eller för svårt
 • Tilltala deltagarna med namn för att skapa en personlig kontakt
 • Ge mycket positiv feedback – fokusera på det individen gör bra
 • Ledarnas uppgift är att se till att deltagarna går därifrån och känner att de har lyckats
 • Var engagerade och ha roligt så smittar det av sig på barnen
 • Ta med informationsblad med träningstider och kontaktuppgifter för att dela ut till deltagarna

Det är bättre att aktiviteten är för kort än för lång. Hellre att deltagarna går därifrån och vill ha mer än att de tappar intresset mot slutet. Vi rekommenderar att ett ”prova på”-tillfälle pågår ca 60 minuter. Förslag på aktivitetsplanering hittar ni i snabbguiden längst ner på sidan.

Det viktigaste är att ni når ut med information om er aktivitet till målgruppen – kommer ingen deltagare spelar det inte roll hur bra aktivitet ni anordnar. Läs mer om olika sätt att sprida information här.

 

Snabbguide Prova på-tillfällen (pdf)