Utvärdering av projektet

Under våren och hösten 2020 genomfördes en utvärdering av de insatser som bedrivits under den gångna projekttiden. Utvärderingen baserades på intervjuer, enkäter och övrig statistik och har använts som underlag vid utformningen av vår manual. De områden som utvärderades var rastaktiviteterna, fadderverksamheten, träningsgruppen för ensamkommande, Sportcafét, Nattvolley, besök på idrottslektioner, vuxenvolley, Volleybompa, Mötesplats Habo och Smålandsidrotten.

 

Ta del av utvärderingen i sin helhet här