Checklista

Vi rekommenderar att använda en gemensam strategi vid mottagandet av nya medlemmar. Det behöver inte vara avancerat utan endast några få punkter för era ledare att förhålla sig till. Varje ny medlem behöver olika typer av stöd för att trivas. De som kommer till en grupp där de känner hälften av deltagarna har det givetvis betydligt enklare jämfört med en som kommer utan att känna någon. I det sistnämnda fallet krävs såklart mer stöd och ledarengagemang.

Vår checklista är främst framtagen för att på bästa sätt ta emot barn från målgruppen, men en bra struktur för mottagande är viktigt oavsett vem det är som kommer till er verksamhet. Genom denna checklista strävar vi efter att befästa just dessa gemensamma förhållningspunkter. Punkterna kan uppfyllas gemensamt av ledarteamet men det bör helst vara en och samma ledare som hjälper en individ, detta för att skapa förtroende och kontinuitet.

Innehållet i checklistan är inga revolutionerande insikter utan utgår från sunt förnuft. Men att få er strategi nedskriven och informera era ledare om hur de ska ta emot nya medlemmar bidrar till att det efterföljs. Dessutom är det lättare för era ledare att diskutera och utveckla arbetssättet om de har någonting att utgå ifrån.

 

Checklista vid mottagande av nya medlemmar

1. Välkomna och visa intresse

Det brukar heta att man endast har en chans till ett första intryck och det ligger mycket i det, en deltagares första kontakt med en grupp är avgörande för om den vill stanna i er verksamhet. Hälsa välkommen och se till att komma ihåg namnet. Ställ gärna följdfrågor.

 

2. Para ihop med etablerad medlem under de första övningarna

  • Om personen har följt med en kompis bör de paras ihop tillsammans
  • Para gärna ihop med en ung ledare i gruppen

Många nya spelare kommer för att deras kompisar redan deltar i träningsgruppen. Det är inte ovanligt att de snarare är där för det sociala umgänget än för idrotten. För att dessa personer ska vilja fortsätta i er verksamhet är det viktigt att tillåta den att vara med sina kompisar, även om nivåskillnaden sannolikt är ganska stor inledningsvis. Det är även viktigt att ni pratar med personen och förklarar läget. Skulle det vara någon som inte känner någon är det bra att använda unga ledare som kan ta hand om den nya, annars kan en vuxen ledare också stötta personen.

 

3. Börja med enkla instruktioner under träningen och ge endast positiv feedback så att personen känner att den lärt sig något när den går därifrån. Förklara även idrottsspecifika begrepp.

I många idrotter krävs mer tekniskt kunnande innan det är möjligt att börja spela match. Att få den nya spelaren att förstå grunderna och lämna träningen med en känsla av att den lärt sig något och blivit bättre är av yttersta vikt. Börja med enkla tekniska nycklar och fokusera på det som görs bra så känner personen att den lyckas mer än misslyckas. Om språket är ett hinder – försök att engagera någon som kan översätta instruktionerna. Det är lätt att fokusera på det som inte fungerar men styr om perspektivet och fokusera på det som blir bra. Förklara enkla begrepp så att personen inte känner sig utanför när instruktionerna innefattar idrottsspecifika begrepp.

 

4. Dela ut informationshäften och informera om att registrera uppgifter (gärna på träningen tillsammans)

Om ni har ett häfte med nödvändig information till nya medlemmar är det bra att ha det tillgängligt. Har ni inget sådant häfte kan ni ta fram ett enkelt informationsblad. Det bör även översättas till olika språk så att nya medlemmar kan få informationen på sitt modersmål. Om ni ska registrera nya medlemmars kontaktuppgifter så att de kan ta del av mailutskick är det bäst att göra det tillsammans med personen efter ett träningspass.

 

5. Informationsblad med träningstider

Finns det fler träningstider där den nya medlemmen är välkommen är det bra att informera om det. Till de yngre barnen kan ni ha ett blad att ta hem som visar vilka möjligheter som finns för träning. 

 

6. Informera om andra möjliga träningstillfällen under veckorna och fråga vilka andra tillfällen den kan och vill gå på

 

7. Kom överens om när ni ses nästa gång 

I slutet av träningen är det bra att ställa frågor kring hur det gick och sedan bestämma när ni ses nästa gång. Då vet spelaren att det kommer finnas någon där som den känner igen.

 

8. Hitta någon bland befintliga deltagare som går i samma klass, på samma skola eller på något annat sätt är i kontakt med personen. Ge den ansvar att ta med den nya spelaren på framtida träningar.

De första träningarna är ofta svåra idrottsmässigt. För att behålla nya medlemmar är därför det personliga engagemanget från både ledare och de andra aktiva väldigt viktigt. Ta reda på var den nya medlemmen bor och om det finns några hinder för den att ta sig till träning. I de allra flesta fall går det att hitta någon i den befintliga gruppen som känner den nya personen, kanske går i samma klass eller på samma skola. Om den personen kan få i uppdrag att prata med den nya spelaren angående hur träningen går och även påminna om kommande träningar så känner den nytillkomna sig välkommen. Genom att ta med nya spelare på turneringar och evenemang tidigt förkortas tiden för individen att komma in i gruppen.

 

 

Här hittar ni checklistan som Habo Wolleys ledare använder.