Lovaktiviteter

Familjer i en ansträngd ekonomisk situation har ofta inte möjlighet att åka iväg på semester under skollov. Barn kan därför bli lidande då de saknar tillgång till aktiviteter. Därför är lovaktiviteter ett bra sätt för er att nå ut till och stimulera barn i denna situation. Dessa aktiviteter går att utföra på många olika sätt och det spelar ingen större roll vad ni planerar, det viktiga är att ni erbjuder någonting.

 

Förslag på lovaktiviteter:

 

För att era lovaktiviteter ska vara lättillgängliga är det viktigt att: