Utvärdering av Bogserlinans insatser

Nu är utvärderingen av Bogserlinans insatser hittills färdig. Med hjälp av intervjuer, statistik och reflektioner från Bogserlinans anställda har ett flertal av de insatser som gjorts sedan projektets början utvärderats. Med hjälp av tabeller och figurer har relevant information sammanställts för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta del av. I och med att projektet inte är slut än kommer utvärderingen att justeras så småningom när det finns ännu fler insatser att utvärdera.

Vi vill passa på att tacka alla som ställt upp på intervjuer för att göra denna utvärdering möjlig. Målet med utvärderingen var att få en helhetsbild över både vad som har fungerat men även hur verksamheten kan förbättras i framtiden – detta för att öka kunskapen om hur man ska bedriva integrationsinsatser inom idrottsföreningar så effektivt som möjligt. Trevlig läsning!

Utvärdering av Bogserlinan (Länk till PDF-fil)