Idrottsaktiviteter på fritids är igång!

Under höstterminen förra året startade Bogserlinan upp en satsning som innefattade rastaktiviteter på ett antal skolor i Habo (läs mer om satsningen här). Efter att ha utvärderat insatsen (vilket man kommer kunna läsa mer om inom kort) framkom det att det både är hållbarare och smidigare att istället bedriva idrottsaktiviteter på fritids om man ska kunna involvera fler idrottsföreningar i kommunen i satsningen. Vi har sedan dess försökt arbeta fram ett koncept som ska kunna fungera även efter projektets slut och nu är vi igång med ett pilotprojekt för att undersöka genomförbarheten för en sådan insats på samtliga skolor i Habo. Hittills har vi bedrivit idrottsaktiviteter på fritids vid två tillfällen och vi kommer fortsätta med detta under våren. Målet är därefter att vi kommer kunna inleda denna satsning med hjälp av ett antal externa aktörer till höstterminens start.