Bogserlinan startar upp skolsatsning för ökat idrottsdeltagande

Till det nya läsåret kommer Bogserlinan att dra igång en satsning i samverkan med skolor i årskurs F-6 runtom i Habo. Satsningen kommer att gå ut på att rekrytera nyanlända eller utsatta individer genom rastaktiviteter och besök på idrottslektioner. I samarbete med rektorer, idrottslärare och fritidspedagoger hoppas vi kunna komma åt nya individer i vår målgrupp som kan gynnas av att ta steget in i föreningslivet. Vi kommer att bjuda in flera olika idrottsföreningar till dessa tillfällen för att ge eleverna möjligheten att testa på många olika idrotter och ha ett antal alternativ att välja på. Vår förhoppning är att detta kommer leda till att chanserna ökar för att det är någon idrott som passar och som man därför väljer att fortsätta med. Förutom planering och uppföljning av satsningen är Bogserlinans roll även att ansvara för att länken mellan föreningar och skolor fungerar samt att vara med under dagarna då aktiviteterna sker för att knyta kontakter och få med eleverna i aktiviteterna.

Till en början kommer vi att implementera satsningen på Hagenskolan och Bränningeskolan i Habo. Vi siktar på att komma ut till skolorna inom en snar framtid och träffa alla elever!

« (Förra nyhet)