Halvtidsrapport

Över hälften av projekttiden har nu löpt ut. Väldigt mycket har hänt under denna period och minst lika mycket kommer att uträttas under den resterande projekttiden. Men först stannar vi upp för att sammanfatta vad vi har gjort hittills, vad vi gör i nuläget och vad som ska göras framöver.

Vad har vi gjort hittills?

Ja, listan kan göras lång. Bogserlinan har synts och hörts en hel del i kommunen och är i nuläget ett välkänt projekt med ett stort lokalt kontaktnät. Vi har arbetat både med utbildning i form av ledarutbildningar och domarutbildningar samt svenskundervisning med Mötesplats Habo. Vi har även haft goda utbyten med skolor då otaliga besök gjorts för att locka in individer till föreningslivet. Dessutom har vi hjälpt till att anordna samt funktionerat på de väldigt uppskattade nattvolleyturneringarna som skolklasser runtom i kommunen bjuds in till årligen. Ovanpå det har vi lanserat HW-fonden som verkar för att underlätta finansiering av individers idrottande vilket är väldigt viktigt för allas rätt att kunna delta. Sportcafét är ett annat koncept som vi lanserade tidigt i projektet. För de ovetande är Sportcafét öppet innan varje elitseriematch. Där kan man ta en fika och konversera med andra supportrar medan man laddar för dagens drabbning. Våra insatser har lett till flera positiva utfall där många individer från målgruppen hittat ut till idrottsföreningar i kommunen. I vår klubb har vi sedan en tid tillbaka haft en träningsgrupp för ensamkommande, ledd av Humojen och Abudy, som även deltar som lag i VSS. Vi har även fått hjälp av dessa personer för att få vår stream att fungera under våra elitseriematcher. Slutligen har Besmellah hjälpt till som tränare på beachskolan vilket varit väldigt uppskattat.

Vad gör vi i nuläget?

En del av det arbete som sker nu är fortsättningar på tidigare satsningar och en del är nya åtaganden. Vi håller fortfarande i ledar- och domarutbildningar (en domarutbildning hålls för övrigt mellan 2–3 november), HW-fonden och Sportcafét är fortfarande igång och vi har bibehållit det goda samarbetet med skolorna i kommunen. En stor förändring är att vi i nuläget lägger mycket tid på de rastaktiviteter som dragits igång härom veckorna vilket kräver energi både för planering och implementering. Hittills har volleyboll och tennis hunnit representeras ute i skolorna vilket redan gett resultat i form av ett tiotal nya spelare i olika åldrar. Vi är väldigt nöjda över att det redan lett till ett uppskjut för våra rekryteringsinsatser som förhoppningsvis kommer vara till stor nytta för de individer vi snappar upp men även för Habos idrottsföreningar.

Vad ska göras framöver?

Målet med projektet, förutom det vi lyckas uträtta under själva projekttiden, är att det ska generera vissa utfall med långsiktiga effekter. Vårt mål är att skapa en struktur för hur optimalt uppsökande, mottagande och engagerande av särskilt utsatta individer ska bedrivas inom föreningar. Vi vill skapa en ”manual” för hur integrationsarbete ska ske som är enkel och tydlig. Det behöver inte vara krångligt om man väljer rätt sorts åtgärder och ökar sin medvetenhet. Förhoppningen är att våra insatser ska leda till en positiv utveckling som sträcker sig betydligt längre än den egna föreningens gränser!